Verwijderen geluidsscherm langs Gaasperdammerweg

Op zondag 5 juli gaan de twee noordelijk tunnelbuizen open voor het verkeer. Al het verkeer richting knooppunt Holendrecht rijdt dan door de tunnel en de noordelijke rijbaan van de huidige A9 is niet meer in gebruik. IXAS kan dan starten met de eerste werkzaamheden om de weg te ontmantelen.

Zo wordt aan de kant van de tunnel de verlichting en bebording weggehaald, met een freesmachine het asfalt van de weg geschraapt en de funderingslagen van de weg afgegraven.

Geluid blijft gelijk

Om het werk uit te kunnen voeren moet het drie meter hoge geluidsscherm dat aan de noordkant van de A9 staat worden gedemonteerd. Dit scherm is in 2015 langs de tijdelijke weg gezet om het geluid van de het verkeer op de A9 te dempen. We hebben onderzocht of het verwijderen van het geluidsscherm nadelige effecten voor de omgeving heeft. Uit de analyses blijkt dat zonder het scherm de geluidshinder van verkeer in de omgeving gelijk blijft, omdat de helft van het verkeer daar dan niet meer rijdt.

Na 25 september neemt de geluidshinder van verkeer verder af. Dan is namelijk ook de buis voor doorgaand verkeer richting knooppunt Diemen open en rijdt er alleen verkeer met bestemmingen in Amsterdam Zuidoost op de huidige A9. Vanaf 23 november rijdt al het verkeer door de tunnel.