Vleermuisschermen Kazernepad geplaatst

Bij het Kazernepad in Amstelveen hebben we vleermuisschermen geplaatst.

De bomen bij het Kazernepad waren een belangrijk onderdeel van de vliegroute voor vleermuizen. Om hun vliegroute in stand te houden na het verwijderen van de bomen, hebben we vleermuisschermen geplaatst zodat ze kunnen navigeren op de manier zoals ze gewend zijn.

Echo

Ecoloog Erik van Langen legt uit hoe de schermen helpen bij het navigeren: ‘Vleermuizen zijn actief in het donker en gebruiken voor hun oriëntatie een soort van echo-locatie. Ze stoten continu voor ons niet hoorbare piepgeluidjes uit en met hulp van de ‘echo’ in hun (vaak grote) oren weten ze waar ze zijn: ze zien dus als het ware met hun oren. Vleermuizen gebruiken dit bij het jagen op insecten en om te weten waar ze zijn.’

Oriënteren

‘Vleermuizen maken vaak gebruik van lijnen in het landschap zoals bomenrijen, bosranden, rietkragen, of  huizen, om zich te verplaatsen. Het is lastig oriënteren voor een vleermuis in een kaal landschap, er valt dan niks te ‘zien’. De bomen langs de A9 waren voor de vleermuizen heel belangrijk om zich te oriënteren. Een soort snelweg voor vleermuizen. Op weg van huis naar het werk (voedsel zoeken) en terug vliegen de vleermuizen via de bomenrijen, anders raken ze de weg kwijt. Vandaar nu die schermen: de bomen zijn gekapt, maar de vleermuizen blijven gelukkig. Door die schermen te plaatsen kunne ze zich alsnog goed  oriënteren op weg van en naar huis.’