“Vooraf zag ik op tegen de bouw van de A9, nu weet ik dat de intenties goed zijn”

Bij de verbreding en verdieping van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht zetten we verschillende maatregelen in om de (geluid)overlast zoveel als mogelijk te beperken. Toch kan helaas niet worden voorkomen dat de omgeving ermee geconfronteerd wordt. Daarom is het van belang dat er nauwe afstemming is met organisaties die zich dicht langs de A9 bevinden, zoals het Keizer Karel College (KKC). “Vooraf zag ik best op tegen de bouwperiode, nu weet ik dat de intenties goed zijn. We worden serieus genomen door Rijkswaterstaat en VeenIX”, aldus Charles Kauffman van het KKC.

“Het is soms erg druk met bouwverkeer op het terrein achter de school. Wij zijn zelf bezig met de voorbereidingen voor de bouw van ons nieuwe pand en ook VeenIX is druk met voorbereidende werkzaamheden. Het is soms letterlijk passen en meten. Maar het heeft ook voordelen. Zo kan onze aannemer gebruik maken van de bouw in- en uitrit van VeenIX. Dat scheelt ons veel werk en tijd.”

Heiproeven

“Vooraf aan de werkzaamheden voor de A9 is er al veel overleg geweest met Rijkswaterstaat. We hebben afspraken met elkaar gemaakt zodat de geluidoverlast voor onze leerlingen zoveel mogelijk beperkt blijft. In 2018 zijn er bijvoorbeeld naast onze school heiproeven uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Leerlingen mochten aangeven hoe erg de overlast was tijdens het inbrengen van de funderingspalen.” Josselien Leenhouts, omgevingsadviseur bij Rijkswaterstaat: “Op basis van die heiproeven zijn keuzes gemaakt welke methode wordt gebruikt. Zo worden de heipalen voor de verdiepte ligging geschroefd in plaats van geheid. Dat geeft veel minder geluidhinder.”

Afspraken

Ook zijn er eisen meegegeven aan de aannemer naar aanleiding van gesprekken tussen het KKC en Rijkswaterstaat. Josselien: “Een belangrijke afspraak is dat bepaalde werkzaamheden die veel geluidoverlast veroorzaken, buiten schooltijden uitgevoerd worden. In de uitvraag naar de aannemers hebben we deze afspraak ook meegenomen als eis. Maar we overleggen ook over andere werkzaamheden. Het lukt niet altijd om aan de wensen van het KKC te voldoen maar we zoeken altijd naar mogelijkheden.”

Vertrouwen

Josselien: “Ondanks de wekelijkse overleggen gaat het helaas ook wel eens mis.” Charles: “Afgelopen week was dat het geval maar dat is snel opgelost. VeenIX was tijdens examens bomen aan het kappen. Niet heel fijn voor onze leerlingen. We hebben gelijk melding gemaakt en de aannemer is toen direct gestopt. Na schooltijd hebben ze het werk afgemaakt. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Zorgen

Maar er zijn ook zorgen. Zoals een toename van files tijdens de bouwperiode en daardoor meer geluidhinder van het verkeer. Josselien: “We verwachten niet dat er dagelijks meer files komen te staan tijdens de bouwperiode. Het aantal rijstroken tijdens de bouw blijft gelijk aan de huidige situatie, namelijk drie rijstroken per rijrichting. Ook komen er tijdelijke geluidschermen langs de bypass te staan en komt er extra stil asfalt op de bypass te liggen. Vanaf 2024 rijdt al het verkeer in de verdiepte noordelijke bak, dat scheelt natuurlijk ook al enorm.”

Ook ouders hebben zorgen. Josselien: “Een van de ouders uitte haar zorgen over fijnstof in de school nu de bomen weg zijn en de ramen open moeten blijven in verband met corona. Na een gesprek met de betreffende ouder en een toelichting van een fijnstofexpert, hebben we besloten een fijnstofmeter op te hangen bij de school. De resultaten van die metingen waren positief: de luchtkwaliteit blijkt, ondanks de snelweg, goed te zijn bij de school. We hebben natuurlijk gekeken naar de hoeveelheid verkeer in verband met corona maar die zit nog steeds op 75% ten opzichte van voor corona.”

Tijdelijke lokalen

Charles: “Tijdens de nieuwbouw wordt lesgegeven in tijdelijke lokalen. Deze laten natuurlijk meer geluid door dan een stenen gebouw. Daar hebben we met de indeling van lessen rekening mee gehouden. Zo worden praktijklessen gegeven in de lokalen die het dichtst bij de snelweg staan. Naar verwachting is de nieuwbouw in augustus 2022 klaar. Dat scheelt ook weer qua geluid.”

Samen optrekken

Charles: “Over het algemeen zijn de lijnen kort, is er regelmatig overleg en trekken we eigenlijk samen op. De wil om met elkaar te zorgen dat beide partijen ruimte krijgen om hun werk te doen is er duidelijk.” Josselien: “Misschien kunnen we deze samenwerking wel verbreden tijdens de bouw. Ik kan me namelijk voorstellen dat leerlingen van het Technasium de bouw van de verdiepte ligging interessant vinden.” Charles: “Wie weet. Daar gaan we zeker over nadenken.”