Voormalig La Place restaurant wordt gesloopt 

Het voormalige La Place restaurant aan de Muntbergweg wordt vanaf 27 augustus gesloopt. De sloop is nodig omdat de zijkant van het pand in het talud van de nieuwe toerit naar de A2 staat.

Als het gebouw weg is, bouwt IXAS het laatste stukje van het talud af en komt er een parkeerterrein op de plek van het restaurant. Het werk is aan het einde van dit jaar klaar.

Leeghalen en slopen

Op maandag 27 augustus starten de sloopwerkzaamheden bij het voormalige La Place restaurant. Eerst wordt het gebouw gestript. Dat betekent dat alles wat niet tot de constructie van het gebouw behoort, wordt verwijderd. Denk hierbij aan ramen, plafonds, deuren en bekabeling. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie weken. 

 

Als het pand leeg is, wordt de constructie afgebroken. Met een 50 tons kraan met betonschaar en grijper wordt eerst de bovenverdieping eraf gehaald. Daarna worden de beganegrond en twee kelders afgebroken. Hierbij wordt naast de kraan ook gebruikgemaakt van een hydraulische hakhamer. Tot slot worden de funderingspalen onder het maaiveld afgetopt. 

 

Als het werk volgens planning verloopt, is het half oktober klaar. 

Afvoer van sloopmateriaal 

Alle materialen die vrijkomen bij de sloop worden met vrachtwagens afgevoerd. De wagens rijden via de Laarderhoogtweg en de Luttenbergweg naar en van het terrein. Tijdens het strippen van het pand is er ongeveer één transport per dag. Tijdens de sloop van de boven en benedenverdieping zijn er ongeveer vijf transporten per dag. De materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. 

Afbouw talud 

Op het terrein liggen nog verschillende kabels en leidingen. Deze worden verlegd nadat het gebouw is gesloopt. Dit werk is half november klaar. Daarna bouwen we het laatste deel van het A9-talud af. We snijden de damwanden af, die nu het talud nog op zijn plek houden, brengen zand en grond aan en planten bomen. Tot slot wordt het terrein bestraat en ingericht als parkeerplaats voor het naastgelegen kantoor. Deze parkeerplaatsen vervangen de oude parkeergarage die in 2016 werd gesloopt om plaats te maken voor de wegverbreding. Alle werkzaamheden zijn eind december gereed. 

Werktijden en hinder 

De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Het strippen en slopen van het gebouw kan zorgen voor geluidsoverlast van machines. In de omgeving hangen trillingsmeters. Wanneer een vooraf afgestemde waarde wordt overschreden, leggen we de werkzaamheden direct stil. Bij slopen komt stof vrij. Om stofvorming in de omgeving tegen te gaan wordt continu water gespoten. Zo kan het stof niet wegwaaien.