Voortgang bouw noordelijke bak verdiepte ligging

De bouw van de noordelijke bak van de verdiepte ligging is inmiddels een paar maanden aan de gang. Tijd om Pieter Kastermans, de uitvoeringsmanager voor de verdiepte ligging bij VeenIX, te vragen hoe de werkzaamheden ervoor staan. ‘Het goede nieuws is dat we ten oosten van de Keizer Karelweg, ter hoogte van de Meandertorens, klaar zijn met het intrillen van damwanden. Ten westen van de Keizer Karelweg moeten we echter nog volop aan de slag’.

‘Inmiddels zijn we over de helft met de damwanden voor de noordelijke bak. Ten oosten van de Keizer Karelweg zijn we klaar met het intrillen van de damwanden en gestart met de ankers en funderingspalen om de bak van de verdiepte ligging straks op zijn plek te houden’, aldus Pieter.

6900 funderingspalen boren

‘We boren de palen in plaats van ze te heien. Dat scheelt ontzettend veel in de geluidsoverlast. Palen boren hoor je bijna niet’. Er worden verschillende lengten palen gebruikt, tussen de 25 en 40 meter. ‘Welke lengte paal we waar gebruiken is afhankelijk van de locatie waar we boren. Waar de verdiepte bak begint zijn de palen een stuk korter dan op het diepste punt van de bak. Compartiment 6a, de bouwkuip direct aan de oostkant van de Keizer Karelweg, is het diepste punt van de verdiepte ligging. Na het boren van de palen, graven we hier het zand weg tot – 17 m NAP. Dit komt omdat er op deze locatie, onder de verdiepte bak, nog een waterkelder wordt gebouwd. Vanuit deze kelder wordt het water dat, bijvoorbeeld na regenval, in de verdiepte bak terecht komt weggepompt. De huidige waterkelder zit nu nog bij het Oude Dorp’.

Bouwverkeer

Een van de grote uitdagingen is de bouwlogistiek. ‘De ruimte is erg krap, het aantal te gebruiken machines en aanwezige medewerkers groot. Ons grootste belang is om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zowel voor de medewerkers als voor de omgeving. Naast de compartimenten waarin gewerkt wordt, hebben we maar een kleine ‘strook’ om machines en materiaal aan- en af te voeren. Omdat deze altijd vrij moet zijn, worden de werkzaamheden in het ene compartiment, vanuit het andere compartiment uitgevoerd. Dit vraagt om een doordacht logistiek plan’.

Onderwaterbeton

We hebben het werk opgedeeld in compartimenten. Dat betekent dat we bij het ene compartiment nog bezig kunnen zijn met ontgraven, terwijl we bij een ander compartiment dan al gestart zijn met het storten van het onderwaterbeton. Zover is het nu nog niet. Het ontgraven van de compartimenten start bij een aantal compartimenten na de zomer. Het storten van onderwaterbeton staat aan het einde van het jaar gepland om mee te starten. Als de palen erin zitten, wordt verder (nat) ontgraven en worden duikers ingezet om onder water werkzaamheden uit te voeren zoals het vastzetten van de paalkoppen en het schoonmaken van de damwanden’.  

Planning

‘We lopen grotendeels op planning. Dat was een aantal weken geleden nog spannend omdat we problemen hadden met de opslag van 4.000 ton damwanden. Tijdens het werk kwamen we oude restanten tegen van de Burgemeester van Sonweg. Omdat deze restanten mogelijk vervuild waren, denk aan teer in het asfalt zoals ze vroeger gebruikten, konden we deze restanten niet zomaar afgraven maar moesten ze eerst getest worden. Daar gaat een paar weken overheen. Maar de logistieke keten gaat gewoon door. Ondertussen waren er twee schepen met in totaal 4.000 ton aan damwanden onderweg naar de haven van Amsterdam, waar we een opslagterrein hebben. Dit terrein lag echter al zo goed als vol waardoor we daar nog maar 500 ton kwijt konden. Dus hebben we tijdelijk 3.500 ton damwanden opgeslagen op ons bouwterrein. De oplettende kijker is dat vast niet ontgaan’.

Voor eind 2023 zitten de damwanden voor de noordelijke bak in de grond. ‘De andere werkzaamheden zoals het boren van de palen, uitgraven van de compartimenten en het storten van onderwaterbeton geven een stuk minder overlast. In het voorjaar van 2025 starten we met de bouw van de zuidelijke bak. Ook daar komen weer damwanden aan te pas.