Wat betekent corona voor de A9 Badhoevedorp – Holendrecht?

Thuiswerken is de norm als gevolg van het coronavirus COVID-19. Dat geldt ook voor de meeste mensen die aan de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp- Holendrecht werken, zowel bij Rijkswaterstaat als aannemer VEENIX. ‘Er wordt vanuit huis door iedereen hard gewerkt zodat later dit jaar buiten daadwerkelijk gestart kan worden met de werkzaamheden aan de A9BAHO’, aldus Lammert Postma, omgevingsmanager vanuit Rijkswaterstaat.

Maar niet alle werkzaamheden kunnen vanuit huis worden gedaan natuurlijk. Op dit moment is VEENIX buiten bezig met voorbereidende werkzaamheden, zoals het uitvoeren van grondonderzoek (sonderingen) en het graven van proefsleuven. In het Oude Dorp bij Amstelveen wordt een aantal woningen onbewoonbaar gemaakt ter voorbereiding op de sloop na de zomer. Lammert: ‘Bij deze werkzaamheden kan goed afstand van elkaar gehouden worden. Daarbij worden de mensen die buiten werken goed geïnstrueerd om de adviezen van het RIVM op te volgen maar de meeste doen dat vanuit zichzelf al’.

Geert de Boer, projectleider bij Fugro, voert de sonderingen en proefsleuven in opdracht van VEENIX uit. ‘We zitten midden in een ongelooflijk moeilijke en onzekere tijd. We nemen uiteraard passende maatregelen tijdens de COVID-19 pandemie om medewerkers, klanten en partners veilig en gezond te houden en tegelijkertijd ons werk te kunnen waarborgen. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM’.


Rustig op de weg
‘Nu het rustig is op de weg hebben we met VEENIX bekeken of we daar gebruik van kunnen maken door werkzaamheden die op de A9 plaatsvinden, naar voren te halen. Tenslotte levert het afzetten van een rijstrook nu minimale verkeershinder op’, vertelt Lammert. Voor werkzaamheden op de A9, zoals een deel van de sonderingen, moet een rijstrook afgesloten worden voor de veiligheid van de medewerkers en de weggebruikers. Lammert: ‘Dat wordt normaliter alleen in de nacht gedaan zodat het verkeer overdag kan blijven doorstromen. Het nadeel van werken in de nacht is dat werkzaamheden eerder geluidoverlast veroorzaken. Nu het rustig is op de weg, kunnen we overdag een deel van de rijstroken afsluiten om het werk uit te voeren met minimale hinder voor weggebruikers en minder geluidhinder voor omwonenden’.

Planning

Vooralsnog leveren de RIVM-maatregelen die besmetting door het virus moeten terugdringen, geen vertraging van de werkzaamheden op.