Wat staat er op de planning bij de A9 in 2024?

luchtfoto A9

Ook in 2024 werken we gestaag door aan de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht. Om de werkzaamheden aan de A9 uit te voeren, is het tracé verdeeld in drie deelgebieden: van knooppunt Badhoevedorp tot halverwege het Amsterdamse Bos (west), van halverwege het Amsterdamse Bos (vlak voor de Sierkade en de Kromsloot) tot de Beneluxbaan (midden) en vanaf de Beneluxbaan tot en met knooppunt Holendrecht (oost). Elke deelgebied heeft zijn eigen uitdagingen en planning.

Westkant: Schipholbrug en Amsterdamse Bos

In deelgebied west wordt hard doorgewerkt aan de Schipholbrug. Nu het verkeer over de tijdelijke brug aan de zuidzijde rijdt, kunnen we volop aan de slag aan de noordkant van de brug. Daar zijn we tot eind februari onder meer bezig met het bouwen van de noordelijke basculekelder, tot en met eind april met het maken van de nieuwe brugpijlers voor de noordelijke brugverbreding en het verstevigen van de bestaande pijlers en de oude ondersteuningsconstructie, waarna in de zomer het nieuwe brugval van de noordelijke brug kan worden geplaatst. Omdat deze werkzaamheden ook boven de N232 plaatsvinden, zal deze onderdoorgang ook in 2024 weer enkele nachten dicht zijn om veilig te kunnen werken. De A9 wordt aan het eind van de zomer verlegd naar het verbrede en vernieuwde noordelijke brugdek.

In het Amsterdamse Bos wordt de uitbreiding van verschillende bruggen en viaducten steeds zichtbaarder. Daar zijn we ook volop aan het werk het komende jaar. Het tankstation van Shell (wat hoort bij deelgebied midden) zal medio mei de deuren sluiten om ruimte te maken voor de verbreding. Iets meer naar het westen wordt gewerkt aan een nieuw terrein voor een tankstation.

Middendeel: verdiepte ligging

In het middendeel van de A9 worden de volgende stappen voor de bouw van de verdiepte ligging gezet. 2024 zal met name in het teken staan van de bouw van de noordelijke bakken van de verdiepte ligging. Elk compartiment is of wordt ontgraven en gevuld met water, als tegendruk voor het grondwater waarna er een onder waterbetonvloer wordt gestort. De onlangs geplaatste leidingbruggen bij de Beneluxbaan en Burgemeester Boersweg, pompen straks water vanuit de Amstel, de verdiepte bak in. Vervolgens wordt onderwaterbeton gestort. Dat zal voor de omgeving waarschijnlijk niet ongemerkt voorbij gaan, want de betonstort voor een compartiment gaat dag en nacht door waardoor ook dat op een aantal locaties geluidshinder kan opleveren. Bewoners die in aanmerking komen, hebben een brief ontvangen voor compensatiemaatregelen.

Deelgebied oost: verbreding viaducten en bruggen

In deelgebied oost wordt verder gewerkt aan de vernieuwing en verbreding van de bruggen en viaducten. Het slopen van delen van de bruggen en viaducten kan hinder opleveren voor de omgeving. Dat geldt ook voor het plaatsen van damwanden die nodig zijn voor bouwkuipen of grondkeringen. Verder wordt er ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel het komende jaar een start gemaakt met de aanleg van de verharding van de extra rijstroken aan de zuidzijde van de A9. De grond is daar inmiddels voldoende stevig na 1,5 jaar inklinken. En tot slot krijgt het nieuwe knooppunt Holendrecht ook steeds meer vorm. Daar is de zogenaamde “dive under” waarmee de wisselbaan de noordelijke rijbaan van de A9 onderlangs kruist, volop in bouw.

Verkeershinder

Ook in 2024 zal de A9 verschillende weekenden dicht moeten om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het eerste weekend dat de A9 (deels) afgesloten is, staat begin februari gepland. Op ons online bezoekerscentrum informeren wij hier op korte termijn over. Ook op de lokale wegen zal af en toe verkeershinder zijn.

Al met al staat er in 2024 weer veel te gebeuren. Zoals voorgaande jaren, proberen we de omgeving zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden door bewonersbrieven, onze digitale nieuwsbrief, sociale media, ons online bezoekerscentrum en het informatiecentrum Amstelveen InZicht in het Stadshart in Amstelveen. De komende maanden ondergaat Amstelveen InZicht een metamorfose en er komt weer een leuke foto tentoonstelling aan. Meer hierover volgt later.

Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden? Mail deze dan naar A9badhoevedorp-holendrecht@rws.nl of naar vragen@veenix.nl.