Update: Waterlandseweg drie nachten dicht tussen 19 en 21 februari

UPDATE: De Waterlandseweg blijft in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 februari open. In verband met het koude weer is het beton onvoldoende uitgehard om liggers in de hijsen.
De andere drie nachten (maandag 19 t/m donderdag 22 februari) is de Waterlandseweg wel gewoon afgesloten van 20.00 tot 6.00 uur.

Voor de verbreding van de A6 worden verschillende viaducten over de A6 verbreed en vernieuwd. Dit geldt ook voor het viaduct over de Waterlandseweg, de Waterlandsebrug. Medio februari gaat aannemerscombinatie Parkway6 de liggers voor het nieuwe deel van het viaduct plaatsen. Hiervoor moet de Waterlandseweg ter hoogte van de A6 in beide richtingen dicht tussen 16 en 21 februari van 20.00 uur tot 6.00 uur.

Vier nachten in beide richtingen dicht

De Waterlandseweg is ter hoogte van het viaduct in de A6 in beide richtingen vier nachten afgesloten: vrijdagnacht 16 februari en maandagnacht 19 februari tot en met woensdagnacht 21 februari tussen 20.00 uur en 6.00 uur. Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Omleidingen

Verkeer komend uit de richting Amsterdam voor de richting Almere Stad, kan keren bij afrit Buiten-West (afrit 6). Verkeer komend uit de richting Lelystad voor de richting Zeewolde, kan keren bij afrit Almere Haven (afrit 4).

Waarom deze werkzaamheden in de avond en nacht plaatsvinden

Met het plannen van werkzaamheden wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid, het beperken van verkeershinder en hinder voor de omgeving. Omdat we liggers gaan plaatsen boven de Waterlandseweg, is het voor de veiligheid van de wegwerker en de weggebruiker nodig om de Waterlandseweg ter hoogte van de A6 af te sluiten. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, mag de weg alleen in de avond en nacht afgesloten worden. Ons streven is om zo veilig mogelijk te werken, met zo min mogelijk verkeers- en geluidshinder. Helaas is dit niet altijd mogelijk.