‘Ondanks goede voorbereidingen blijft de sloop van een viaduct altijd spannend’

In het weekend van vrijdag 20 april tot maandag 23 april is de A6 in beide richtingen afgesloten tussen Almere Stad (afrit 5) en knooppunt Almere. Tijdens dit weekend wordt het oostelijk deel van het Buitenhoutviaduct (Tussenring) gesloopt. Edwin van Groeningen is Hoofd Werkvoorbereider Civiel bij Parkway6 en is al een tijd met de voorbereidingen hiervoor bezig.

Edwin: ‘Mijn werk bestaat er vooral uit te zorgen dat de puzzelstukjes voor het sloopweekend tijdig in elkaar vallen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het voorbereidingsteam en de uitvoering. Voor mij is de sloop van de Tussenring al maanden geleden begonnen’.

Waarom slopen?

Langs de A6 komen in totaal dertien nieuwe viaducten. Acht bestaande viaducten moeten worden gesloopt. Edwin: ‘Door de aanleg van extra rijstroken moeten viaducten en bruggen worden verbreed. Tijdens de voorbereiding is door Rijkswaterstaat bekeken welke van de bestaande viaducten en bruggen uitgebreid kunnen worden en welke moeten worden gesloopt.’

 

Het verbreden van een viaduct is niet in alle gevallen mogelijk, bijvoorbeeld als de nieuwe situatie erg afwijkt van de situatie nu: ‘Het Buitenhoutviaduct slopen we, omdat we hier een extra tussensteunpunt moeten bouwen in verband met de extra rijstroken van de A6. En de bouw van de extra steunpunt is niet mogelijk bij het bestaande viaduct.’ Maar ook bij de Waterlandseweg is ervoor gekozen om het oude viaduct te slopen en een nieuwe te bouwen: ‘Het nieuwe viaduct krijgt een hogere doorrijhoogte zodat er meer ruimte ontstaat voor de vrachtwagens. Ook wordt de onderdoorgang breder omdat er een fietspad aangelegd wordt en alvast extra ruimte gemaakt wordt voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de gemeente zoals extra opstelplaatsen richting de snelweg’, aldus Edwin. Het viaduct over de Hoge Vaart kan wel uitgebreid worden: ‘Tien meter in totaal. Hier slopen we alleen de randen, zodat we hem verder kunnen uitbreiden’.

Maanden voorbereiding

Als we een viaduct gaan slopen, beginnen de voorbereidingen al maanden van tevoren. Zo ook bij de sloop van het Buitenhoutviaduct. Edwin: ‘Allereerst hebben we ervoor gekozen om het totale viaduct in twee fases te slopen. Dat was goed mogelijk omdat het uit twee aparte viaducten bestond en zo kon het verkeer nog gebruik maken van het oude viaduct’. Het eerste deel van het Buitenhoutviaduct is in september 2017 gesloopt, vervolgens is er gestart met het bouwen van het nieuwe viaduct. Hier rijdt het verkeer inmiddels al overheen. Ongeveer anderhalve week voor het daadwerkelijke sloopweekend zijn er al voorbereidende werkzaamheden. ‘Zo wordt bijvoorbeeld het asfalt al weggefreesd, en het beton dat eronder ligt ingezaagd. Dat scheelt in de planning. Tijdens het weekend kunnen we dan direct starten met de sloopwerkzaamheden.’

Sloopweekend

De sloop van het tweede gedeelte van het Buitenhoutviaduct gaat anders dan de sloop van het eerste deel in september 2017. ‘Vorig jaar konden we het viaduct vanaf de zijkant stukje voor stukje afbreken en afvoeren. Voor het slopen van het tweede deel van de Tussenring hebben we een andere methode moeten kiezen, omdat er asbest is aangetroffen in delen van het oude viaduct. Daarom hijsen we de liggers één voor één uit met twee grote zware kranen, een van 500 ton en een van 750 ton’, aldus Edwin. Tussendoor worden de kranen verplaatst naar de andere kant van het viaduct om ook hier de liggers weg te kunnen halen. Edwin: ‘Hiervoor moeten we de kranen afbreken en opnieuw opbouwen. Daarmee zijn we ruim 4 uur bezig’.

 

De uitgehesen liggers komen naast de toekomstige A6 op het bouwterrein te liggen. Na het sloopweekend komt er een asbest saneerploeg die de asbest verwijderd. Edwin: ‘Hier zijn zij ongeveer een week mee bezig. Daarna kunnen we beginnen met het slopen van de liggers en deze laten afvoeren’.

Risico’s beperken

De daadwerkelijke sloop van het viaduct blijft volgens Edwin eigenlijk altijd spannend: Je probeert aan de voorkant alles zo goed mogelijk voor te bereiden; ‘Zo kan er tijdens het uithijsen van de liggers betonpuin naar beneden vallen. Om het wegdek hier tegen te beschermen leggen we ijzeren rijplaten neer. Daarnaast hebben we veel onderzoek gedaan waar de asbest zit en zijn we hier goed op voorbereid. Het is nu een kwestie van zorgvuldig uitvoeren.’ Er kunnen echter tijdens het sloopwerk altijd onvoorziene zaken optreden. Het is de uitdaging om hier met het team direct op in te spelen zodat het verkeer maandagochtend weer over de A6 kan rijden’.