Weekendwerkzaamheden A9 Gaasperdammerweg

Van vrijdag 21 augustus 22.00 uur tot maandag 24 augustus 05.00 uur werken we dag en nacht op de A9 Gaasperdammerweg. Dat doen we op drie locaties: bij de brug over de Gaasp verleggen wij rijstroken en brengen heipalen aan voor een geluidsscherm, bij de Gooiseweg sluiten we afrit 2 (S112) van de A9 uit de richting van knooppunt Diemen aan en bij knooppunt Holendrecht asfalteren we de parallelrijbaan van de A2 en de afrit naar de S111 Muntbergweg. Voor de werkzaamheden zijn afsluitingen op de A9 nodig.

page1image461262704page1image461262992

> bekijk de afsluitingen en omleidingen

Werkzaamheden brug over de Gaasp

Over de Gaasp bouwde IXAS twee nieuwe bruggen. De noordelijke brug is af en begin juli in gebruik genomen. Op de zuidelijk brug rijdt ook al verkeer, maar hier moeten we nog een fietspad aanleggen, een geluidsscherm plaatsen en de randen afwerken met een leuning. Om dit werk veilig uit te kunnen voeren, verleggen we de rijstroken op de brug, zodat er werkruimte ontstaat.

Voor het verleggen van de rijstroken schrapen we met een freesmachine bestaand asfalt van de weg. Deze werkzaamheden starten op vrijdagavond en lopen door tot zaterdagavond. We slijpen detectielussen in het wegdek en brengen voor de nieuwe rijstroken asfalt aan. Tot slot werken we de nieuwe rijstroken af met witte markeringen. Op zondag plaatsen we een betonnen en stalen barrier als afscheiding tussen de rijbaan en de bouwlocatie. In de bermen (ver)plaatsen we verlichting en bebording.

Aanbrengen heipalen

Op zaterdag heien we aan de oostkant van de tunnel betonnen palen voor portalen die over de snelweg komen. Aan de zuidoostkant van de brug over de Gaasp komt een geluidsscherm. Op zondag brengen we overdag dertig betonnen heipalen aan voor de fundering van het scherm.

Aansluiten afrit 2, S112 Gooiseweg

De Gaasperdammertunnel krijgt bij de Gooiseweg af- en opritten. In juli is de oprit vanaf de Gooiseweg naar de A9 richting de A2/knooppunt Holendrecht geopend voor verkeer. Momenteel werken we op het dak van de tunnel aan de nieuwe afrit van de A9 uit de richting van A1/knooppunt Diemen. Vanaf woensdag 19 augustus maken we de aansluiting van de afrit met de bestaande Gooiseweg. We frezen delen van het bestaande asfalt weg en asfalteren de aansluiting.

In de nacht van zaterdag 22 augustus verwijderen we de bestaande markeringen op de Gooiseweg en brengen daarna de nieuwe witte markeringen aan. In de tunnel verwijderen we de barrier waarmee we de afrit hebben afgesloten. Op zondag 23 augustus 09.00 uur gaat de afrit open.

Werkzaamheden A2 en afrit Muntbergweg

In het weekend werken we bij knooppunt Holendrecht op de parallelrijbaan van de A2 richting Amsterdam en de A9. Vrijdagnacht schrapen we met een freesmachine bestaand asfalt van de parallelrijbaan van de A2. Daarna brengen we op de A2 en de verbindingsboog naar afrit S111 Muntbergweg twee lagen asfalt aan. De weg werken we overdag af met witte makeringen.

De bestaande afrit naar S111 Muntbergweg wordt verbreed. Deze werkzaamheden gaan dag en nacht door. We voeren in de bermen werkzaamheden uit aan kabels en leidingen en afvoerputten en we verplaatsen lantaarnpalen. We graven grond af op de plaats van de verbreding, brengen dan een laag puin voor de fundering en twee lagen asfalt aan. Bij de afrit brengen we op zaterdag heipalen aan voor de fundering van portalen die over de weg komen.

Hinder

De werkzaamheden op de brug over de Gaasp gaan dag en nacht door. Met name het frezen in de nacht van vrijdag op zaterdag en het aanbrengen van de heipalen op zaterdag en zondag overdag, zorgen voor geluidshinder. De overige werkzaamheden geven minder hinder, maar zijn wel hoorbaar en zichtbaar.

In het weekend werken we bij de Gooiseweg alleen in de nacht van zaterdag op zondag. Deze werkzaamheden geven weinig hinder in de omgeving.

Bij de A2 en de afrit Muntbergweg werken we het hele weekend. Met name het frezen in de nacht van vrijdag op zaterdag op de A2 zorgt voor geluidshinder net als het aanbrengen van heipalen op zaterdag overdag. De overige werkzaamheden geven weinig hinder in de omgeving.

Afsluitingen

Voor de werkzaamheden zijn wegafsluitingen noodzakelijk:

  • Van vrijdag 21 augustuss 22.00 uur tot maandag 24 augustus 05.00 uur is de A9 Gaasperdammerweg richting Diemen, inclusief alle op- en afritten afgesloten tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen.
  • In deze periode is bij knooppunt Holendrecht ook de parallelrijbaan van de A2 richting Amsterdam afgesloten.

Verkeer wordt omgeleid via de A2/A10-oost/A1.

  • Van zaterdag 22 augustus 23.00 uur tot zondag 23 augustus 09.00 uur zijn alle afritten van de A9 Gaasperdammerweg richting A2/Utrecht tussen knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht afgesloten. De opritten vanaf de S112 Gooiseweg en S111 Muntbergweg zijn open.
  • In deze periode is ook de Gooiseweg richting het noorden/centrum afgesloten tussen de Langbroekdreef en de Karspeldreef.

Verkeer wordt omgeleid via de Langbroekdreef/ Kromwijkdreef. De routes worden met gele borden aangegeven.

  • Op woensdag 19 augustus is tussen 07:00 en 16:00 uur bij de Gaasperdammertunnel één rijstrook beschikbaar op de S112 Gooiseweg richting het noorden/centrum. Dit kan voor wat vertraging zorgen. De afrit naar de Karspeldreef is gewoon open.