Wegindeling nieuwe tweede Hollandse Brug

Met het in gebruik nemen van de nieuwe tweede Hollandse Brug in de A6 op 30 november is er een nieuwe verkeerssituatie ontstaan. Het is gebruikelijk dat weggebruikers daar de eerste dagen aan moeten wennen.

Hoofdrijbaan en parallelrijbaan

De A6 bij Almere krijgt een structuur met een hoofdrijbaan en een parallelrijbaan. Zowel via de hoofdrijbaan als via de parallelrijbaan is het mogelijk richting Almere en Lelystad te rijden. Op de bebording boven de weg is dit ook aangegeven. Rijkswaterstaat plaatst nu extra borden en een tekstkar om dit te verduidelijken.