Werkzaamheden A9: wat staat er in 2022 te gebeuren?

Het afgelopen jaar is de omgeving van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht flink veranderd. Langs het hele tracé heeft VeenIX voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van de extra rijstroken van de A9. We blikken terug en kijken vooruit: wat staat de omgeving van de A9 in 2022 te wachten?

Terugblik

Er is veel werk verzet. Dat leverde soms prachtige beelden op maar voor de directe bewoners ook af en toe (forse) geluid- en/of trillinghinder. Hoewel een snelweg verbreden en verdiept aanleggen helaas niet zonder overlast kan, namen we verschillende hinderbeperkende maatregelen om de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Ondanks dat, begrijpen we dat het soms best lastig kon zijn. Wij willen de omgeving dan ook bedanken voor het geduld en begrip van het afgelopen jaar.

Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd?

Ouderkerk aan de Amstel

In Ouderkerk aan de Amstel heeft VeenIX het afgelopen jaar veel zand gestort aan de zuidkant van de A9. Elke twee weken een halve meter. Door al dit extra gewicht, klinkt de grond na elke laag zand verder in, zodat de ondergrond van de extra rijstroken verstevigd wordt. Ook zijn het oostelijke deel van de Polderweg en de Verlengde Polderweg verlegd om ruimte te maken voor de extra rijstroken en zijn sloten gedempt en nieuwe sloten gegraven. Het westelijke deel van de Polderweg volgt nog.

Bekijk hier een impressie van het verzette werk

Amstelveen

Ook in Amstelveen is veel zand gestort om de ondergrond voor de tijdelijke rijstroken van de bypass, te verstevigen. De A9 wordt tijdelijk gedeeltelijk naar het zuiden verlegd om ruimte te maken voor de aanleg van de verbreding en de verdiepte ligging van de A9. De tijdelijke rijstroken worden de bypass genoemd. Hieronder een overzicht van de andere voorbereidende werkzaamheden die VeenIX het afgelopen jaar uitgevoerd heeft om straks de bypass en de verdiepte ligging aan te kunnen leggen:

  • De pastorie van de Annakerk is verwijderd om ruimte te maken voor de werkzaamheden. De Annakerk zelf blijft staan.
  • De ombouw van de Keizer Karelweg ter hoogte van de A9 naar een DDI, een kruispunttype waarbij op een veel kleiner oppervlak dezelfde hoeveelheid verkeer kan worden verwerkt.
  • De zuidelijke delen van de twee oude viaducten bij het Kazernepad en de Amsterdamseweg zijn gesloopt. De noordelijke delen volgen als al het verkeer over de bypass rijdt, zodat de weg niet afgesloten hoeft te worden voor de sloopwerkzaamheden.
  • De aanleg van een tijdelijke fietsbrug bij de Keizer Karelweg over de oprit naar de snelweg. Door materiaal tekort, kon de brug niet eerder dan medio december worden geplaatst en in gebruik genomen. Tot die tijd moesten fietsers omrijden via het Bovenlandpad. Voor voetgangers is er voor de tussenliggende periode een tijdelijke voetgangersbrug geplaatst. Voor onder meer mensen met een beperking reed er een pendelbusje.
  • Het starten met de bouw van de tijdelijke brug van de A9 bypass over de Keizer Karelweg, aan de zuidkant van het huidige viaduct van de A9.
  • Het aanbrengen van damwanden aan zowel de noord- als zuidzijde van de A9, zoals ter hoogte van de Meander en langs afrit 5 aan de zuidzijde van de A9. Deze damwanden zijn nodig om het (grond)water tegen te houden en de bypass op zijn plek te houden.
  • Het aanbrengen van de damwanden voor het verplaatsen van de pompkelder bij het Oude Dorp. De A9 is eind jaren ’60 van de vorige eeuw ter hoogte van het Oude Dorp verdiept aangelegd. De pomp in de pompkelder bij het Oude Dorp zorgt ervoor dat de snelweg niet onder water komt te staan. De oude pompkelder moet worden verplaatst om ruimte te maken voor de bypass.

Bekijk hier een impressie van de werkzaamheden afgelopen jaar.

Vooruitblik

Welke werkzaamheden staan gepland voor 2022?

In 2022 gaan de voorbereidingen voor de extra (tijdelijk) rijstroken verder.

Ouderkerk aan de Amstel

Komend jaar gaat het storten van zand door, elke twee weken weer een halve meter. Ook worden  op een aantal locaties aan de zuidzijde damwanden aangebracht om de extra rijstroken op zijn plek te houden. Het westelijke deel van de Polderweg zal ook worden verlegd.

Amstelveen

In 2022 gaan de voorbereidingen voor de bypass in Amstelveen verder:

  • Op verschillende locaties langs de A9 worden (korte) damwanden geplaatst om het (grond)water tegen te houden en de bypass op zijn plek te houden. Begin 2022 staan deze werkzaamheden gepland ter hoogte van de Burgemeester Rijnderslaan, in het (vroege) voorjaar ter hoogte van het Oude Dorp.
  • Bij de Keizer Karelweg wordt de tijdelijke brug voor de A9 bypass verder gebouwd. Er worden damwanden geplaatst voor de landhoofden van de brug en later in het jaar komen op de Keizer Karelweg middensteunpunten te staan. In het najaar worden de brugdekken ingehesen.

Eind 2022 rijdt al het verkeer over de bypass en kan op de vrijgekomen ruimte, gestart worden met de bouw van de noordelijke bak van de verdiepte ligging.