Werkzaamheden aan bomen noordzijde A9 in Ouderkerk aan de Amstel

luchtfoto bomenonderhoud

De uitbreiding van de A9 vindt in Ouderkerk aan de Amstel plaats aan de zuidzijde. Hierdoor kunnen bijna alle bomen en struiken op het talud van de A9 aan de noordzijde blijven staan. Alleen de rij bomen helemaal bovenaan op het talud wordt verwijderd voor de bouw van de nieuwe geluidsschermen en de brug over de Amstel. De overige bomen krijgen groenonderhoud. De werkzaamheden zijn gepland in maart.

Groenonderhoud

Bij het groenonderhoud worden de bomen langs de Ambachtenstraat en de Jan Benninghweg flink gesnoeid. Het gaat om 120 zogenaamde Grauwe Abelen die hier langs de A9 staan. Dit onderhoud is noodzakelijk om de levensduur van deze bomen te verlengen en wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd groenbedrijf. Aannemer VeenIX heeft hiervoor eerst de jaarlijkse boomveiligheidscontrole uit laten voeren. Hierbij wordt onderzocht of er bomen verzwakt zijn en bij een storm kunnen omvallen. Uit de controle van december 2023 bleek dat tien bomen dusdanig verzwakt zijn dat ze een gevaar kunnen vormen voor de omgeving. In verband met de veiligheid moeten deze bomen gekapt worden. Vanwege de omvang van de snoeiwerkzaamheden en het feit dat er ook enkele bomen gekapt moeten worden, is er bij de gemeente een kapvergunning aangevraagd. De werkzaamheden worden, zodra de vergunning is verleend, in maart uitgevoerd. Voor de start van het broedseizoen moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

Bomen verwijderen voor nieuwe geluidsschermen

Het verwijderen van de bovenste rij bomen op het talud ter hoogte van de Ambachtenstraat en de Jan Benninghweg is in 2020 al vergund en start naar verwachting eveneens in maart. Het gaat om de rij die tegen het huidige geluidsscherm aan staat. Op de plek van deze bomen wordt de fundering aangebracht voor de nieuwe, extra hoge geluidsschermen die – samen met het extra stille asfalt – in de uiteindelijke situatie zorgen voor een geluidsreductie. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de bestaande A9, zodat de overige bomen op het talud kunnen blijven staan.

Verwijderen groen bij viaduct over de Amstel

Bij de brug over de Amstel wordt de A9 niet geheel aan de zuidzijde verbreed, maar ook al een paar meter aan de noordzijde. Op die manier blijft de Kruitfabriek, die op de westelijke oever van de Amstel staat, helemaal behouden. Om bomen te sparen wordt langs de A9 vanaf de Achterdijk een steil talud aangelegd. Voor de bouw hiervan moeten er aan de noordzijde kleine bomen en bosschages verwijderd worden. Ook dit is in maart gepland.

Compensatie

Uitgangspunt van zowel Rijkswaterstaat als gemeente Ouder-Amstel is dat alle verwijderde bomen worden gecompenseerd door nieuwe aanplant. Dat geldt zowel voor de bomen die verwijderd moeten worden voor het geluidsscherm als voor de bomen die verwijderd worden omdat ze een gevaar voor de omgeving vormen. Het streven is om dit in het eerstvolgende plantseizoen al te doen.