Werkzaamheden aan Schipholbrug in januari 2023

Als onderdeel van de verbreding van de A9 moet de Schipholbrug, zowel naar de noord- als de zuidkant, verbreed worden. Ook de brugkleppen worden vervangen door grotere exemplaren. 

Bouw tijdelijk werkplatform

We werken vanaf het water aan de brug, hiervoor hebben we tijdelijke werkplatformen gebouwd. Aan de noordzijde maken we hier al volop gebruik van. Het platform aan de zuidkant wordt nog voorzien van hekken en barrières maar is daarna ook gereed voor gebruik. De geluidshinder van de werkzaamheden aan het platform zal beperkt zijn.

Plaatsen en afstorten palen

De Schipholbrug wordt naar beide zijden verbreed, zie de paarse delen op de kaart onderaan deze pagina. Hiervoor boren we eerst aan de noordzijde van de brug de funderingspalen. We werken hierbij van oost naar west, dus van Amstelveenzijde naar Haarlemmermeerzijde. Dit zijn doorlopende werkzaamheden die duren tot maart 2023. De geluidshinder zal beperkt zijn.

Verbreden landhoofden

Ook in januari gaan we weer verder met het verbreden van de bestaande landhoofden van de brug. Dit is de overgang van vaste wal naar brugdeel. Hiervoor worden piepschuimblokken gebruikt als fundering voor de extra rijstroken. Als de blokken geplaatst zijn, worden ze afgedekt zodat er geen water bij kan komen. De landhoofden ziet u als blauwe vlakken op het kaartje onderaan deze pagina. Deze werkzaamheden lopen de hele maand januari door en duren tot mei 2023.

Boorwerkzaamheden bestaande brug

De huidige betonconstructie van de brug wordt uitgebreid met nieuwe delen. Om deze nieuwe delen te kunnen aanbrengen, boren we gaten in bestaande delen van de brug, zoals de brugpijlers. Vervolgens worden stekken (verbindingsdelen) ingelijmd waarop de nieuwe delen van de brug worden geplaatst. Deze werkzaamheden zijn medio oktober gestart en duren tot aan de zomervakantie in 2023. Wij verwachten dat omwonenden van deze werkzaamheden flinke geluidshinder kunnen hebben.

Aanbrengen damwanden

Onder de Schipholbrug bevindt zich een kelder met daarin de motor en het contragewicht die nodig zijn om de brug te openen wanneer er een schip wil passeren. Deze kelder moet worden uitgebreid. Hiervoor brengen we damwanden aan. We zijn eind november met deze werkzaamheden gestart en deze gaan nog de gehele maand januari door. Wij verwachten dat omwonenden van deze werkzaamheden flinke geluidshinder kunnen hebben.

Werktijden

Alle werkzaamheden vinden plaats op doordeweekse dagen van 07:00 tot 17:00 uur. In de eerste week van het jaar staan er geen werkzaamheden gepland.

Kaartje met locaties werkzaamheden, hierboven ook beschreven

Naar werk: Schipholbrug