Werkzaamheden aan Schipholbrug in december

Als onderdeel van de verbreding van de A9 moet de Schipholbrug, zowel naar de noord- als de zuidkant, verbreed worden. Ook de brugkleppen worden vervangen door grotere exemplaren.  

In de maand december gaan we verder met werkzaamheden waar we nu ook al mee bezig zijn. Zo werken we verder aan de fundering van de brug en aan het verbreden van de landhoofden aan zowel de west- als de oostkant. In onderstaande tabel ziet u wanneer we welke werkzaamheden uitvoeren en welke mate van hinder die veroorzaken.

Planning werkzaamheden. Er wordt gewerkt in week 48, 49, 50 en 51. De werkzaamheden worden in de rest van dit artikel beschreven.

Tabel: planning van de werkzaamheden aan de Schipholbrug in de maand december. Deze planning is onder voorbehoud. 

Werktijden

Alle bovenstaande werkzaamheden vinden plaats op doordeweekse dagen van 07:00 tot 17:00 uur. In de laatste week van het jaar staan er geen werkzaamheden gepland.

Bouw tijdelijke werkplatformen

De nieuwe brug wordt met kranen gebouwd vanaf het water. Om dit mogelijk te maken, bouwen we zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de brug een platform waar de kranen op kunnen staan. Zie voor de locatie van deze platformen het kaartje onderaan deze pagina.

Doordat hier wordt gewerkt met staal- op staal, kunnen direct omwonenden beperkte geluidshinder ondervinden op de momenten dat de stalen balken elkaar raken.

Het tijdelijke werkplatform aan de noordzijde van de Schipholbrug is op deze foto zo goed als af. Inmiddels is het platform in gebruik genomen.

Plaatsen en afstorten palen

De Schipholbrug wordt naar beide zijden verbreed, zie de blauwe delen op de kaart onderaan deze brief. Hiervoor boren we eerst aan de noordzijde van de brug de funderingspalen. We werken hierbij van oost naar west, dus van Amstelveenzijde naar Haarlemmermeerzijde.  Op het moment van het boren zijn het nog lege stalen hulzen. Deze worden daarna gevuld met een korf van ijzer waarna er beton in wordt gegoten. Dit resulteert uiteindelijk in de daadwerkelijke funderingspalen.

Het boren van funderingspalen geeft aanzienlijk minder geluidhinder dan het heien van palen. De hinder is naar verwachting dan ook beperkt.

De Schipholbrug met onderin Amstelveen en bovenin Haarlemmermeer. Links en rechts van de brug zijn de funderingspalen voor de verbreding goed zichtbaar. Rechts is ook het tijdelijke werkplatform te zien.

Verbreden landhoofden

Ook in december gaan we verder met het verbreden van de bestaande landhoofden van de brug. Dit is de overgang van vaste wal naar brugdeel. Hiervoor worden bij de Schipholbrug piepschuimblokken gebruikt als fundering voor de extra rijstroken. Als de blokken geplaatst zijn, worden ze afgedekt zodat er geen water bij kan komen. De landhoofden ziet u als paarse vlakken op het kaartje onderaan deze pagina.

Boorwerkzaamheden bestaande betonconstructie

De huidige betonconstructie van de brug wordt uitgebreid met nieuwe delen. Om deze nieuwe delen te kunnen plaatsen, boren we gaten in het bestaande deel van de betonconstructie, bijvoorbeeld de brugpijlers. Vervolgens worden stekken (verbindingsdelen) ingelijmd waarop de nieuwe delen van de brug worden geplaatst. Doordat deze werkzaamheden niet alleen aan de brug maar ook eronder plaatsvinden, kan het geluid ervan over grotere afstand te horen zijn. Direct omwonenden kunnen hier forse geluidshinder van ervaren.

Aanbrengen damwanden

Onder de Schipholbrug bevindt zich een kelder met daarin de motor en het contragewicht die nodig zijn om de brug te openen wanneer er een schip wil passeren. Deze kelder moet worden uitgebreid. Dit is onder meer nodig omdat de brug breder wordt, en daarmee ook het contragewicht groter moet zijn. Er is dus meer ruimte nodig en zodoende breiden we de kelder uit. Voordat we beginnen met de uitbreiding van de kelder, brengen we enkele damwanden aan. Deze zijn noodzakelijk omdat we ter plekke werken met zware machines, de damwanden zorgen ervoor dat de grond stabiel blijft.

De damwanden worden met een hoogfrequent trilblok aangebracht, dit geeft trillingen voor de directe omgeving. En door de trillingen van het trilblok is in de directe omgeving een kort maar hevig klapperend geluid te horen bij het aanbrengen van de eerste meters van de damplanken. Overigens is de trilling- en geluidhinder niet continu. Een damwand bestaat namelijk uit losse damwandplanken. Elke plank wordt eerst omhoog gehesen en vervolgens ingetrild.

Schipholbrug met links op het kaartje de gemeente Haarlemmermeer en rechts de gemeente Amstelveen.

Naar werk: Schipholbrug