Werkzaamheden in lus aansluiting 4 Ouderkerk aan de Amstel

Voor de afvoer van het regenwater dat in de toekomst in de verdiepte ligging van de A9 in Amstelveen valt, wordt een grote buis, een zogenoemde persleiding, aangelegd. Het water komt dan terecht in de vijver die in de lus van de noordelijke toerit van aansluiting 4 Ouderkerk aan de Amstel ligt.

Vanaf de Keizer Karelweg tot aan de Beneluxbaan is de persleiding al eerder aangelegd. Tussen de Beneluxbaan en Burgemeester Boersweg wordt de persleiding op dit moment aangelegd. Hiervoor wordt een sleuf gegraven die later weer dicht wordt gegooid. Om het verkeer op de Burgemeester Boersweg niet te hinderen, wordt de persleiding hier onderdoor geboord.

Dempen en ophogen

Omdat er bij de noordelijke toerit van aansluiting 4 zowel ruimte nodig is voor de verbreding van de A9, als voor het aanleggen van een platform voor de machines die de persleiding aanleggen, moet een deel van de vijver worden gedempt en wordt het terrein opgehoogd. De wilgenstruiken die hier staan, worden weggehaald om ruimte te maken. De werkzaamheden starten in de week van 31 juli.