Werkzaamheden knooppunt Muiderberg november-december

De A1 en A6 zijn grotendeels verbreed, maar aan knooppunt Muiderberg moet nog veel gebeuren. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden voor november en december 2016.

In onderstaand overzicht staan data, werkzaamheden en tijden. Informatie over hinder en afsluitingen vindt u onder de tabel.

Datum Werkzaamheden Werktijden
Heden – 23 december • De laatste onderdelen van de oude spoorbrug worden gesloopt. De rijloper (de tijdelijke weg die is aangebracht om de spoorbrug in mei jl. over de A1 te rijden) wordt grotendeels verwijderd. De werkterreinen rond de spoorbrug worden opgeruimd en alle materialen worden afgevoerd.
• De geluidschermen langs de oude A1, Diemen richting Amersfoort tussen de Maxisweg en De Hackelaar, worden gedemonteerd.
Werkdagen tussen 07.00 – 19.00 uur.
4 – 5 november Gekoppeld aan regulier onderhoudswerk door Prorail, worden de laatste werkzaamheden aan de nieuwe spoorbrug uitgevoerd. Zaterdagnacht tussen 02.00 en 06.00 uur. Eventuele uitloop van werkzaamheden in de rest van het weekend.
7 – 18 november Intrillen van damwanden temidden van het knooppunt. Werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.
11 – 14 november Aanbrengen nieuwe asfaltlaag op de A6 richting Lelystad, tussen knooppunt Muiderberg en afrit 3 (Almere-Stad West). Vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur.
14 – 25 november, en gedurende de nacht op 15, 18, 24 en 25 november. Het viaduct van de voormalige wisselbaan wordt gesloopt (de inrit wisselbaan vanaf A6 is per 31/10 definitief uit het verkeer gehaald). Werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur.
’s Nachts van 21.00 tot 05.00 uur.
28 november – 23 december 2 oude viaducten in het knooppunt Muiderberg worden gesloopt. Werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur.

Hinder

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk op werkdagen uitgevoerd tussen 07.00 en 19.00 uur. Incidenteel, en indien nodig, op zaterdag tijdens dezelfde uren.
Het plaatsen van damwanden en het sloopwerk veroorzaakt stof, geluids-, en/of trillingshinder. De werkzaamheden gaan ook gepaard met een aanzienlijke hoeveelheid transporten in verband met afvoer van grond en sloopmateriaal (geluid, trillingen, stof).

Afsluitingen

De werkzaamheden gaan gepaard met de volgende afsluitingen:

  • De Amsterdamsestraatweg, vanaf de aansluiting IJsselmeerweg tot en met de onderdoorgang A6, van maandag 28 november 06.00 uur tot vrijdag 23 december 19.00 uur. (Brom)fietsverkeer wordt omgeleid via de Naardervaart. Autoverkeer wordt omgeleid via het Naarderbos.
  • De Naardertrekvaart van maandag 28 november 06.00 uur tot zondag 18 december 19.00 uur (volledige afsluiting van het vaarwater).
  • De Naardervaart tussen Hakkelaarsbrug en onderdoorgang A6 van maandag 9 januari 06.00 uur tot vrijdag 3 februari 19.00 uur. (Brom)fietsverkeer en landbouwverkeer wordt omgeleid via de Amsterdamsestraatweg. Autoverkeer vanuit de richting Naarden wordt omgeleid via de A1. Autoverkeer van Naarden naar Muiderberg vice versa wordt omgeleid via het Naarderbos.
  • De Naardertrekvaart van maandag 19 december 06.00 uur tot vrijdag 27 januari 19.00 uur (versmalde doorgang vaarwater).

Meer werkzaamheden in 2017

In 2017 bouwen we verder aan knooppunt Muiderberg. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd. Direct omwonenden worden per brief geïnformeerd door aanneemcombinatie SAAone.