Werkzaamheden Schipholbrug in oktober

Als onderdeel van de verbreding van de A9 moet de Schipholbrug zowel aan de noord- als de zuidkant verbreed worden. Ook de brugkleppen worden vervangen door grotere exemplaren. In de maand oktober gaat aannemer VeenIX verder met de voorbereidingen op de bouw van de delen waar het verkeer overheen rijdt, de brugdekken. Ook gaan we door met de fundering van de brug en het verbreden van de overgang van vaste wal naar brug aan de oostzijde.

Bouw tijdelijk werkplatform

De nieuwe brug wordt met kranen gebouwd vanaf het water. Al enige tijd werken we aan tijdelijke platformen aan de noord- en zuidzijde van de brug. Op deze platformen kunnen over een tijdje de hijskranen staan. Zie voor de locatie van deze platformen het kaartje onderaan deze pagina.

Wanneer?

In de eerste helft van de maand oktober wordt er gewerkt aan de noordzijde van de brug. In de tweede helft van oktober wordt er gebouwd aan de zuidzijde. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur.

Wat merkt u ervan?

Doordat er wordt gewerkt met staal- op staal, kunnen omwonenden hier geluidshinder van ondervinden op de momenten dat de stalen balken elkaar raken.

Plaatsen en afstorten funderingspalen

De Schipholbrug wordt naar beide zijden verbreed, zie de blauwe delen op de kaart onderaan de pagina. Hiervoor boren we eerst aan de noordzijde van de brug de funderingspalen. We werken hierbij van oost naar west, dus van Amstelveenzijde naar Haarlemmermeerzijde.

Wanneer?

Het boren van de funderingspalen is doorlopend werk tot het einde van het jaar. Op het moment van boren zijn het nog legen stalen hulzen. Vanaf de eerste week van oktober worden deze hulzen gevuld met een korf van ijzer en wordt er beton in gegoten. Dit resulteert uiteindelijk in de daadwerkelijke funderingspalen. Deze werkzaamheden gebeuren op doordeweekse dagen van 07.00 tot 19.00 uur.

Wat merkt u ervan?

Het boren van funderingspalen geeft aanzienlijk minder geluidhinder dan het heien van palen. De hinder is naar verwachting dan ook beperkt. Ook de aanwezigheid van bouwmachines geeft beperkte geluidhinder. Het afstorten van de palen geeft geen geluidhinder.

Buizen voor de Schipholbrug

Verbreden landhoofden

Deze hele maand oktober werken we verder aan het verbreden van de bestaande landhoofden van de brug. Dit zijn de overgangen van vaste wal naar brugdeel. Hiervoor worden bij de Schipholbrug piepschuimblokken gebruikt als fundering voor de extra rijstroken. Elders in het project wordt hiervoor zand gebruikt dat over een lange periode laag voor laag aangebracht wordt. Bij de Schipholbrug is deze tijd er niet. De blokken zijn een goede en veelgebruikte vervanger in de bouw. Als de blokken geplaatst zijn, worden ze afgedekt zodat er geen water bij kan komen.

De landhoofden ziet u als paarse vlakken op het kaartje onderaan deze pagina.

De piepschuimblokken kunnen bij transport kleine beschadigingen oplopen, waardoor kleine stukjes piepschuim losraken. In het geval daar sprake van is, wordt dit door medewerkers opgeruimd. Na deze werkzaamheden doen wij ook een eindschoonmaakronde.

Boorwerkzaamheden bestaande brug

De huidige constructie van de brug wordt uitgebreid met nieuwe delen. Om deze nieuwe delen te kunnen plaatsen, boren we gaten in het bestaande deel van de brug (bijvoorbeeld in de brugpijlers) en de landhoofden. Tevens worden de stekken (verbindingsdelen) ingelijmd waarop de nieuwe delen van de brug worden geplaatst.

Wanneer?

Deze werkzaamheden starten medio oktober en lopen tot medio december en gebeuren op doordeweekse dagen van 07.00 tot 19.00 uur.

Wat merkt u ervan?

Doordat dit werk onder de brug plaatsvindt, kan het geluid ervan over grotere afstand te horen zijn. Desalniettemin verwachten we dat omwonenden hier weinig geluidshinder van zullen ervaren.

Planning

In onderstaande tabel ziet u in welke weken de verschillende werkzaamheden plaatsvinden.

planning werkzaamheden Schipholbrug oktober. Hierboven beschreven
Naar werk: Schipholbrug