Werkzaamheden Schipholbrug in november

Als onderdeel van de verbreding van de A9 moet de Schipholbrug zowel naar de noord- als de zuidkant verbreed worden. Aannemer VeenIX is in het voorjaar van 2022 met de werkzaamheden buiten gestart. In de maand november gaan we deels verder met werkzaamheden waar afgelopen maand ook aan gewerkt werd. Zo werken we verder aan de fundering van de brug en aan het verbreden van de landhoofden aan zowel de west- als de oostkant. Daarnaast wordt er een grondkering gebouwd ter bescherming van een waterleiding.

Werktijden

Alle onderstaande werkzaamheden vinden plaats op doordeweekse dagen van 07.00 tot 17.00 uur.

Bouw tijdelijke werkplatformen

De nieuwe brug wordt met kranen gebouwd vanaf het water. Om dit mogelijk te maken, bouwen we zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de brug een platform waar de kranen op kunnen staan. Zie voor de locatie van deze platformen het kaartje onderaan deze pagina.

Wanneer?

Het platform aan de noordzijde is eind oktober gereed. Het platform aan de zuidzijde is medio november gereed.

Wat merkt u ervan?

Doordat er wordt gewerkt met staal- op staal, kunnen direct omwonenden beperkte geluidshinder ondervinden op de momenten dat de stalen balken elkaar raken.

Plaatsen en afstorten palen

De Schipholbrug wordt naar beide zijden verbreed, zie de blauwe delen op de kaart onderaan deze pagina. Hiervoor boren we eerst aan de noordzijde van de brug de funderingspalen. We werken hierbij van oost naar west, dus van Amstelveenzijde naar Haarlemmermeerzijde. Op het moment van het boren zijn het nog lege stalen hulzen. Deze worden daarna gevuld met een korf van ijzer waarna er beton in wordt gegoten. Dit resulteert uiteindelijk in de daadwerkelijke funderingspalen.

Wanneer?

Dit zijn doorlopende werkzaamheden en duren tot het einde van het jaar.

Wat merkt u ervan?

Het boren van funderingspalen geeft aanzienlijk minder geluidhinder dan het heien van palen. De hinder is naar verwachting dan ook beperkt. Ook de aanwezigheid van bouwmachines geeft beperkte geluidhinder. Het vullen van de metalen hulzen met de korven en het beton geeft geen geluidhinder.

Verbreden landhoofden

Ook in november gaan we verder met het verbreden van de bestaande landhoofden van de brug. Dit is de overgang van vaste wal naar brugdeel. Hiervoor worden bij de Schipholbrug piepschuimblokken gebruikt als fundering voor de extra rijstroken. Elders in het project wordt hiervoor zand gebruikt dat over een lange periode laag voor laag aangebracht wordt. Bij de Schipholbrug is deze tijd er niet. De blokken zijn een goede en veelgebruikte vervanger in de bouw. Als de blokken geplaatst zijn, worden ze afgedekt zodat er geen water bij kan komen. De landhoofden ziet u als paarse vlakken op het kaartje onderaan deze pagina.

Wanneer?

Deze werkzaamheden lopen de hele maand november door.

Wat merkt u ervan?

Het piepschuim kan bij transport kleine beschadigingen oplopen, waardoor kleine stukjes piepschuim loslaten. Wanneer dit gebeurt, ruimen we direct op. Na deze werkzaamheden doen wij ook een eindschoonmaakronde.

Boorwerkzaamheden bestaande betonconstructie

De huidige betonconstructie van de brug wordt uitgebreid met nieuwe delen. Om deze nieuwe delen te kunnen plaatsen, boren we gaten in het bestaande deel van de betonconstructie (bijvoorbeeld de brugpijlers) en de landhoofden. Tevens worden de stekken (verbindingsdelen) ingelijmd waarop de nieuwe delen van de brug worden geplaatst.

Wanneer?

Deze werkzaamheden zijn medio oktober gestart en lopen door tot medio december.

Wat merkt u ervan?

Doordat deze werkzaamheden niet alleen aan de brug maar ook eronder plaatsvinden, kan het geluid ervan over grotere afstand te horen zijn. We verwachten dat omwonenden hier geluidshinder van kunnen ervaren.

Aanbrengen grondkering

Langs de zuidzijde van de A9 loopt een watertransportleiding. Ter bescherming van deze leiding wordt een grondkering gebouwd. Dit is een versteviging die hoogteverschil en tegendruk van grond opvangt. Zie het kaartje hieronder voor de exacte locatie van de grondkering.

Wanneer?

Deze werkzaamheden vinden plaats van eind oktober tot begin november.

Wat merkt u ervan?

Deze werkzaamheden geven geen geluidhinder.

Naar werk: Schipholbrug