Wilde parkiet koning van het Gaasperdammerpark?

foto van een geel/groene parkiet tussen de takken van een boom

Op de Gaasperdammertunnel komt een park. En waar groen is, zijn vogels. Een omwonende vertelde ons dat hij zich zorgen maakt over de vogels die in het park komen. Hij vroeg zich af of het toenemende aantal halsbandparkieten de inheemse vogelsoorten niet gaat verjagen.

We vroegen het onze specialist op het gebied van milieu en planologie, Erik van Langen: ‘De halsbandparkiet is in korte tijd een algemene stadsvogel geworden. Het is dus een hele terechte vraag’.

Geluksvogels

Gelukkig geldt voor vrijwel alle stadsvogels dat het ze voor de wind gaat. ‘Vogels die zich hebben aangepast aan de stad zijn de koning te rijk met al het aanwezige voedsel. In tegenstelling tot vogels op het boerenland, die blijken er elk broedseizoen slechter voor te staan door gebrek aan voedsel. Als de parkiet (een stadsvogel) moest concurreren met de kievit (plattelandsvogel) dan was er misschien wél een probleem.’

Niet in elkaars vaarwater

De halsbandparkiet heeft zich dus gevestigd in de stad vanwege het voedsel? Erik: ‘Ja, er is een heel ruim voedselaanbod.’ Er is zelfs zoveel voedsel in de stad dat er geen sprake is van concurrentie met andere vogelsoorten in de stad, er is ruim voldoende.

 

Erik legt uit: ‘Soorten als de huismus en de spreeuw wedijveren in de stad misschien om hetzelfde voedsel, maar de afname van deze soorten – wat nu overigens lijkt te zijn gestopt – heeft minder met de voedselsituatie in de stad zélf te maken. Bij de huismus ging het vooral om de nestgelegenheid. De spreeuw heeft waarschijnlijk last van de verdelgingsmiddelen in de moderne landbouw waardoor er veel minder insectenlarven (met name emelten) zijn in de weilanden rondom de stad. Dat is niet waar de parkiet op aast.’

Geen verband

‘Er is dus geen verband tussen de ontwikkeling van het aantal inheemse soorten en het toenemende aantal parkieten in de stad’, sluit Erik af. Kortom: de kleurige lawaaiige halsbandparkiet heeft het goed in de stad, maar zit daarmee geen andere vogels in de weg.