Parkway6 plaatst vleermuis paringsverblijven en verplaatst rietorchideeën

Vanwege het verbreden van de A6 Almere worden tijdelijk een aantal vleermuis paringsverblijven verstoord. Aangezien vleermuizen tijd nodig hebben aan een nieuwe locatie te wennen, heeft bouwcombinatie Parkway6 alternatieve verblijven opgehangen in de omgeving van de Kromme Wetering en de Hoge Vaart. Daarmee hebben de dwergvleermuizen tijd om aan een nieuwe plek te wennen. Daarnaast worden rietorchideeën verplaatst vanwege de weguitbreiding.

Rietorchideeën verplaatst vanwege weguitbreiding A6

 

Op sommige plekken waar straks de A6 wordt uitgebreid staan rietorchideeën. Parkway6 heeft de locaties van deze planten geïnventariseerd en reeds enkelen verplaatst. Parkway6 vindt het belangrijk dat de locaties van de rietorchideeën zoveel mogelijk in tact blijven. Waar nodig zullen enkele exemplaren in het juiste seizoen verplaatst worden. Vanaf 1 januari 2017 is de Rietorchidee niet meer een beschermde plantsoort, maar de aannemer verplaatst de plant toch om zo extra bescherming te bieden.

 

Enkele weetjes vleermuis paringsverblijven:

 

  • De kopromplengte van de dwergvleermuis is 3-5 cm en in elkaar gedoken zou deze in een luciferdoosje passen. De spanwijdte is 18-22 cm;
  • De verblijven worden voornamelijk gebruikt als zomerverblijfplaats;
  • Ook is het verblijf geschikt in de paartijd. De mannetjes lokken de vrouwtjes naar hun verblijf toe;
  • Vrouwtjes-vleermuizen vormen in het voorjaar kraamkolonies van tientallen dieren. In zo’n kolonie worden in juni de jonge vleermuizen geboren, in de regel één jong per vrouwtje. Vleermuizen paren in het najaar.

Enkele weetjes rietorchideeën:

 

  • De bloeitijd is van eind mei tot half juli;
  • De rietorchidee groeit op niet te voedselrijke, natte grond;
  • De soort wordt bedreigd door het verdwijnen van zijn voorkeurshabitat door drooglegging, ingebruikname door de landbouw of bosbouw, en vermesting van vochtige biotopen.

 

 

Naar werk: Verbreding A6