Rijkswaterstaat en IXAS bellen aan in de wijk

De omgeving van de A9 Gaasperdammerweg staat aan de vooravond van een grote hinderperiode die tot het einde van het jaar zal duren. Voor de bouw van de Gaasperdammertunnel gaan de komende maanden 1.900 damwandplanken de grond in en zijn 10.000 heipalen nodig voor de fundering. Hoe bereidt het omgevingsteam de omgeving daarop voor?

Veel overlast

Medio 2016 start opdrachtnemer IXAS met het betonwerk voor de bouw van de tunnel. Voordat dit mogelijk is gaan er werkzaamheden plaatsvinden die veel overlast geven. Damwanden worden aangebracht in de middenberm van de huidige snelweg, heipalen gaan de grond in en tijdelijke damwanden worden weer uit de grond getrokken. Daarnaast vinden ’s nachts zandtransporten plaats die de afgegraven grond naar het knooppunt Holendrecht afvoeren.

Samen werken

De omgevingsteams van IXAS en Rijkswaterstaat trekken samen op in het informeren van de omgeving, deze week organiseren zij informatieavonden over de werkzaamheden. IXAS geeft dan een minicollege over damwanden en waarom ze nodig zijn. Ook wordt verteld hoe de tunnel wordt gebouwd en welke maatregelen worden genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

 

De toekomstige wisselbaan nog voordat de vloer is gestort. Met op de achtergrond een hulpbrug die tijdens de bouw ervoor zorgt voor dat mensen van de ene naar de andere kant kunnen gaan per fiets of te voet.

De toekomstige wisselbaan nog voordat de vloer is gestort. Met op de achtergrond een hulpbrug die tijdens de bouw ervoor zorgt voor dat mensen van de ene naar de andere kant kunnen gaan per fiets of te voet.

Aanbellen bij mensen

Daarnaast gaan de beide omgevingsteams de komende periode de wijk in voor de zogenoemde ‘aanbelacties’. Omgevingsadviseur Marcel Floor: “Naast de informatie- en bouwbrieven bellen we aan bij alle woningen die grenzen aan de werkzaamheden. Met deze actie willen we de hinderperiode nogmaals onder de aandacht brengen en horen wat er leeft en welke vragen mensen hebben. Verder is in de wijken in Zuidoost een diversiteit aan culturen aanwezig. We zoeken hun informatiekanalen op. Een Zuid-Afrikaanse groep heeft bijvoorbeeld een eigen radiozender. Daar liggen voor ons ook mogelijkheden om hen te informeren.”

In stilte studeren

Uit gesprekken met bewoners kwam de zorg naar voren over het effect van de geluidsoverlast op scholieren die zich voorbereiden op het eindexamen. Marcel: “Natuurlijk hebben we dit meegenomen. Op dit moment voeren we gesprekken met een team dat huiswerkbegeleiding kan verzorgen. Zo zorgen we ervoor dat scholieren zich in alle rust op een stille plek kunnen voorbereiden op de examens”.