Schipholbrug in 2026

Hoe komt de Schipholbrug er straks uit te zien?

De Schipholbrug is een beweegbare brug met twee dekken (vallen), één per rijbaan. De brug wordt aan beide zijden verbreed. Naast de brug staat een bedienhuisje en deze kan door de verbreding van de brug op zijn huidige plaats niet blijven staan. Er komt naast de nieuwe Schipholbrug geen apart bedieningsgebouw. De Schipholbrug wordt in de nabije toekomst bediend vanuit een bedieningsruimte in de brugkelder en in de verre toekomst op afstand, vanaf een nog te bouwen bediencentrale nabij Schellingwoude.

Schipholbrug in 2026

Moeraseilanden

Onder de Schipholbrug, aan de oostkant, leggen we moeraseilanden aan. Langs de Ringvaart ligt een ecologische verbindingszone. Dit is een verbinding tussen natuurgebieden zodat dieren zoals padden, kikkers en salamanders zich kunnen verplaatsen naar andere gebieden. Deze zone wordt nu nog onderbroken door het grote water onder de Schipholbrug. Met de aanleg van de moeraseilanden kunnen deze dieren gemakkelijker onder de brug door geleid worden.

Naar werk: Schipholbrug