Wat en waarom uitbreiding Hollandse Brug

De tweede Hollandse Brug is van grote betekenis voor de bereikbaarheid van de regio. Door de grote groei van Almere was de wegcapaciteit al langere tijd onvoldoende. Om de A6 te kunnen verbreden naar 2×4 rijstroken en een wisselbaan, was er een extra brug nodig.

Maten en indeling

De tweede Hollandse Brug is naast de bestaande brug uit 1969 gebouwd. Deze is even lang als de al bestaande brug: 354 meter. De breedte bedraagt 33 meter. Behalve 2 landhoofden heeft de brug 6 steunpunten: 4 in het water en 2 op het land. Op de nieuwe brug liggen de rijstroken richting Lelystad. Op de bestaande Hollandse Brug liggen de rijstroken richting Amsterdam, de busbaan en een landbouwweg.

Het ontwerp

De ontwerper kreeg de opdracht om de brug te laten lijken op de bestaande brug. Een opvallend verschil tussen de twee bouwwerken is de hoogte: de nieuwe brug kon door de modernere materialen dunner worden. Het wegdek is daardoor ca 1 meter lager dan de oude brug, terwijl de doorvaarhoogte hetzelfde is. Dit heeft als voordeel dat het Gooimeer vanaf de oude brug nog steeds zichtbaar is, omdat je over de nieuwe brug heen kijkt.

Fundering

Voor de fundering in het water zijn 112 open buispalen met een lengte van 18 meter en een doorsnede van 110 cm geheid. Deze vulden we met onderwaterbeton en hogesterktebeton. Op het land gebruikten we prefab betonnen palen met een gestorte funderingssloof. Op de palen plaatsten we betonnen elementen als tijdelijke bekisting die we later volstortten. Bij deze techniek waren geen damwanden nodig. Dit is een snellere bouwmethode, hoewel je heel nauwkeurig moet werken.

Steunpunten

Bovenop de buispalen zijn prefab casings geplaatst, een soort betonnen dozen, met daarin wapening. Daarop kwam stalen bekisting voor de 3 pijlers per steunpunt. De steunpunten van 32 meter lang en 11 meter hoog zijn in één keer gestort met zelfverdichtend beton en voor een deel gewoon beton. Zo konden de steunpunten heel snel gebouwd worden.

 

K59a%20004

Liggers en afbouw

Op de steunpunten zijn 147 prefab liggers geplaatst verdeeld over 7 velden. Elke ligger is 50 meter en weegt 120 ton. Op de liggers is wapening gevlochten voor de druklaag, het betonnen dek. Daar overheen ligt het asfalt. Verder is de brug afgewerkt met schampkanten, betonnen randen aan de zijkant en het midden van de brug voor het plaatsen van lichtmasten en randelementen. De brug was eind 2015 klaar voor verkeer.

 

LiggersHB%20057

Zilverstrand

Het Zilverstrand dat nu als bouwterrein dienst doet, is tot juli 2017 dicht en kan niet als strand worden gebruikt. Na 2017 wordt het weer al recreatiegebied in gebruik genomen. Het Zilverstrand wordt dan weer mooi ingericht, minimaal zoals het was voor de verbreding. Het kan zelfs zijn dat er meer parkeerplekken worden gerealiseerd. Alle voorzieningen die er waren, komen ook weer terug.

Geen kunstwerk bij de brug

In het verleden is er een prijsvraag uitgeschreven voor een kunstwerk ‘De Poort naar Almere’. Deze prijsvraag is uiteindelijk te duur gebleken en is geschrapt. Er komt dus geen kunst bij de Tweede Hollandse Brug.

Lees ook