Wat en waarom aanpassen en verbreden viaducten

Om de verbreding van de A6 te realiseren, zijn vijf viaducten verbreed en verlengd en acht nieuw gebouwd.

De nieuwe viaducten zijn op de volgende locaties gebouwd:

Bekijk alle 13 viaducten in dit overzicht.

Buitenhoutviaduct (Tussenring)

Het Buitenhoutviaduct is gebouwd in twee delen. Het eerste deel is in september 2017 gesloopt. Hiervoor is de A6 bij Almere een weekend afgesloten tussen Almere Stad en knooppunt Almere. Vervolgens is begin 2018 het eerste deel van het nieuwe viaduct opgeleverd. Eind april sloopten we het tweede deel en daarvoor is de A6 destijds opnieuw een weekend afgesloten geweest.

 

 

 

 

Werken in de nacht

Voor de aanleg van nieuwe viaducten en het verbreden van bestaande viaducten zijn sloop- en heiwerkzaamheden uitgevoerd en damwanden ingetild. Een aantal van deze werkzaamheden is destijds ’s nachts uitgevoerd. ‘Sommige damwanden en heipalen moeten dicht langs de snelweg worden ingebracht. Om de veiligheid van weggebruiker en wegwerker te borgen, was het nodig om rijstroken af te sluiten. Door deze werkzaamheden in de nacht uit te voeren blijft de verkeershinder beperkt’, aldus Martijn Jansen, omgevingsmanager aannemerscombinatie Parkway6. ‘Het is een afweging die we maken tussen veiligheid en het beperken van verkeershinder’.