Wat en waarom A1 / A6 Diemen – Almere Havendreef

Naar verwachting worden in Amsterdam de komende jaren 50.000 woningen gebouwd en komen er 45.000 tot 60.000 woningen bij in Almere. Om deze economisch belangrijke regio bereikbaar te houden én de leefbaarheid in de omgeving te vergroten hebben we bij Muiden de A1 verlegd en het breedste aquaduct van Europa onder de Vecht gebouwd.

Overzichtskaart werken A1

Overzichtskaart A1

Overzichtskaart werken A6

Overzichtskaart A6

 

 

 

 

Uitleg van de belangrijkste kleuren:

 • grijs = nieuwe wegen
 • donkerblauw = nieuwe bouwwerken, zoals bruggen en viaducten
 • oranje = bestaande bouwwerken, zoals bruggen en viaducten
 • groen = toekomstig groen

Waar werkten we aan op de A1?

 • De uitbreiding van knooppunt Diemen met een permanente omleiding (bypass) van de A9 naar de A1.
 • Een nieuwe brug over het  Amsterdam Rijnkanaal.
 • De aanleg van het breedste aquaduct van Europa: 65 meter breed.
 • Het verbreden van de A1 van 2 keer 3 naar 2 keer 5 rijstroken.
 • Een nieuwe spoorbrug bij Muiderberg.
 • Een nieuwe aansluiting Muiden/Weesp.
 • Een vrije busbaan bij de nieuwe aansluiting Muiden/Weesp naar de Maxisweg.
 • Het verlengen van de wisselbaan  met 2 rijstroken.
 • Het uitbreiden van knooppunt Muiderberg.
 • Het vrijmaken van de weg voor een nieuwe lokale brug, de Spieringbrug, over de Vecht bij Muiden.
 • Het aanpassen van de lokale wegen van en naar Muiden en Weesp.
 • De A1 verleggen we 300 meter naar het zuiden om de gemeente Muiden te ontlasten.
 • Het aquaduct zorgt voor een onbelemmerde doorgang van de Vecht.
 • Het aanleggen van ecopassages op het nieuwe aquaduct ten oosten van knooppunt Muiderberg.
 • We plaatsen op veel plekken hogere geluidsschermen, zodat de omgeving minder last heeft van geluidshinder.

Waar werkten we aan op de A6?

Cijfers over dit project

 • 23 km weguitbreiding
 • 138 km nieuw asfalt, oftewel: 1.000.000 ton
 • 60 nieuwe kunstwerken
 • 8,5 km geluidsschermen
 • 1.700 lampen en 450 signaalgevers op 65 portalen
 • 9 miljoen m³ zand, dat zijn maar liefst 108 miljoen kruiwagens:  7 kruiwagens per Nederlander