Wat en waarom brug over de Gaasp

Tussen knooppunten Holendrecht en Diemen wordt de A9 verbreed naar 2×5 rijstroken en een wisselstrook. Dat betekent dat de brug over de Gaasp niet meer alle verkeer van en naar de nieuwe A9-tunnel kan afwikkelen. Door de verbreding van de brug gefaseerd uit te voeren, kon verkeer blijven rijden terwijl we twee nieuwe bruggen bouwden. Het eerste deel kwam ten zuiden van de bestaande brug. Hier rijdt nu het verkeer. De oude brug werd gesloopt en op de plek van deze brug werd een tweede nieuwe brug gebouwd.

 

  • Fase 1: Bouw van de zuidelijke brug: augustus 2015 – maart 2016
  • Fase 2: Sloop van de noordelijke brug: april 2016 – september 2016
  • Fase 3: Bouw van de noordelijke brug: september 2016 – augustus 2017

 

De brug werd in vijf stappen gebouwd:

Stap 1 | Aanbrengen fundering voor de nieuwe brug

Om ervoor te zorgen dat de brug op zijn plek bleef liggen, brachten we een paalfundering onder de landhoofden en pijlers aan. Landhoofden zijn de steunpunten voor de uiteinden van het brugdek.

 

Stap 2 | Bouwen van de poeren en kolommen

Na het aanbrengen van de paalfunderingen, stortte aannemerscombinatie IXAS het beton voor de pijlers en de landhoofden voor de nieuwe brug. Deze kwamen bovenop de fundering.

Brug od Gaasp - landhoofd en pijler2

Stap 3 | Realiseren van de verbindingsbalken

Bovenop de ronde kolommen kwam een balk die de pijlers met elkaar verbindt.

 

3D weergave van de onderbouw van de brug.

 

Stap 4 | Plaatsen van de brugliggers

De betonnen liggers van de nieuwe bruggen zijn bij Haitsma Beton in Kootstertillen in Friesland gebouwd. Hierdoor werd de bouwtijd verkort en was er minder werkterrein nodig. De liggers zijn met een boot via het IJsselmeer, Markermeer, Amsterdam-Rijnkanaal en de Gaasp naar de nieuwe brug vervoerd en werden met grote kranen op hun plek gelegd.

 

Stap 5 | Afbouw

Voordat het verkeer over de nieuwe brug kon rijden, moesten onder meer asfalt, vangrails, verlichting en markering op orde zijn.

 

Wist u dat…

… de liggers in lengte variëren en dat de langste 57 meter is, een breedte heeft van 2 meter en maar liefst 230 ton weegt. Dit is net zo zwaar als 6 volle vrachtwagens met zand.

 

 

Lees ook

Lees: bouwbericht (juni 2016)