Wat en waarom kruising Gooiseweg

Via de Gooiseweg rij je van Bijlmermeer naar Gaasperdam en andersom. Eerst via een viaduct. Tijdens de bouw van de Gaasperdammertunnel via een hulpbrug. En sinds 23 november 2020 via de ovonde op het tunneldak.

Op het tunneldak bouwden we een ovonde; een ovale rotonde met vier rijstroken en op- en afritten van en naar de tunnel. Dat is bijzonder, want de Gaasperdammertunnel is de enige tunnel in een Nederlandse rijksweg waar halverwege op- en afritten zijn.

We bouwden de ovonde in 8 weken waarbij de kruising volledig dicht was voor verkeer.

Op het dak van de nieuwe Gaasperdammertunnel komt niet alleen een park, maar ook drie dienstgebouwen. Aan het begin en het einde van de tunnel staan twee kleine dienstgebouwen. In het midden, bij de Gooiseweg staat een groot dienstgebouw. In dit gebouw staan twee grote noodstroomvoorzieningen en zijn werkplekken voor operators. De tunnel wordt in principe vanuit de verkeerscentrale in Velsen bediend. Maar in geval van nood is het mogelijk om de systemen, vanuit het dienstgebouw bij de Gooiseweg, de tunnel aan te sturen. Het dak van het dienstgebouw is een uitkijkpunt in het park dat bereikbaar is met trappen vanuit het Nelson Mandela park en het Centraal Park Gaasperdam.

Uitzicht vanaf het uitkijkpunt dienstgebouw Gooiseweg

Op- en afrit S112 Gooiseweg tijdens de bouw

De noordelijke op- en afrit van en naar de Gooiseweg zijn in december 2016 omgedraaid. De oprit naar de A9 werd de afrit naar de Gooiseweg en vice versa. Dit was nodig om op de plek van de bestaande op- en afrit de Gaasperdammertunnel te kunnen bouwen.

Knipsel Gooiseweg 21-7

Op de afbeelding boven ziet u de oude situatie, op de afbeelding onder ziet u de nieuwe situatie die geldt vanaf december 2016.