Waterhuishouding rond A9 Amstelveen verandert niet

Omwonenden van de A9 rondom Amstelveen hoeven zich geen zorgen te maken over toekomstige waterschade. Bewoners van het gebied vroegen zich de voorbije periode af of de verdiepte ligging consequenties heeft voor het waterpeil, hetgeen geenszins het geval is.

‘Het is een scheiding tussen twee gebieden’, aldus een specialist van Rijkswaterstaat. ‘De waterhuishouding verandert niet. De verdiepte ligging bij de A9 heeft een eigen afwatering, dus geen negatieve effecten voor bewoners. Het opgevangen water verdwijnt via kelders naar open water buiten het gebied.’

 

De verdiepte ligging wordt aangelegd in een “natte” bouwput. Hierbij wordt eerst een damwand geslagen rondom de bouwput. Daarna wordt de grond ontgraven en loopt de put vol door het grondwater. Daarna worden in het water trekpalen geheid en tenslotte onderwaterbeton tussen de trekpalen aangebracht. Na uitharding van het onderwaterbeton wordt de put leeg gezogen en is een droge bouwput ontstaan zonder invloed op het grondwater van de omgeving en dus ook geen invloed op de houten paalfundering van de woningen in Amstelveen.

 

Overigens worden alle panden rondom het werk vooraf nauwkeurig opgenomen in een rapport en krijgt de bewoner een afschrift van dit rapport. Indien er onverhoopt toch schade aan een pand ontstaat wordt deze vergeleken met het nul-opname en bij vastgestelde schade wordt deze vergoed/gerepareerd.