Wikash Jawalapersad, een doorkijkje in 2017: wat gaat er gebeuren?

Voordat bij de A9 Badhoevedorp – Holendrecht de eerste schop in 2019 daadwerkelijk de grond in gaat, treft Rijkswaterstaat de nodige voorbereidingen.

Ruimte maken

Om plaats te maken voor de bredere A9 moeten op enkele locaties huizen en andere gebouwen verdwijnen. Acht voormalige huurwoningen aan de Middeldorpstraat in Amstelveen heeft Rijkswaterstaat aangekocht en inmiddels gesloopt. De overige door Rijkswaterstaat aangekochte woningen in Amstelveen worden kort voor de daadwerkelijke werkzaamheden gesloopt.

Het bouwterrein onderzoeken

Voordat in 2019 de bouwwerkzaamheden starten, onderzoekt Rijkswaterstaat het bouwterrein. Liggen er bijvoorbeeld objecten die van archeologische waarde zijn? Is er sprake van bodemverontreiniging? En wat is de samenstelling van het oude asfalt? Kan de aannemer dit zonder meer verwijderen? Of treden er speciale regels voor sloop en afvoer in werking? De onderzoeken zijn klaar in mei 2017.

Kabels en leidingen verleggen

Onder de grond liggen kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor de levering van water, gas en elektriciteit. Maar denk ook aan telecomkabels en rioolbuizen. Veel van deze ondergrondse netwerken liggen vlak onder de oppervlakte. Omdat de nieuwe A9 verdiept wordt aangelegd, moeten die worden verlegd.

 

In het gebied onder en nabij de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht worden tussen mei 2017 en juni 2018 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de weguitbreiding A9. Het verleggen van kabels en leidingen is een infraproject op zich. Er liggen veel water- en elektriciteitsleidingen, warmte- en gasleidingen en telecomkabels in de grond. Deze leidingen kruisen het traject waar straks de weguitbreiding A9 Badhoevedorp – Holendrecht komt. Om te zorgen dat de kabels en leidingen de werkzaamheden niet belemmeren, worden sommige kabels en leidingen voor de start van de weguitbreiding A9 verlegd.

 

Wikash Jawalaperspad, projectleider kabels en leidingen Rijkswaterstaat

Met deze voorbereidingen wil Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat de opdrachtnemer straks, in 2019, snel kan beginnen. Wikash Jawalapersad, projectleider kabels en leidingen, schetst de achtergrond: ‘Van alle kabels en leidingen die raakvlakken hebben met het tracébesluit voor de A9 Badhoevedorp – Holendrecht maken we een risicoafweging. Kunnen ze blijven liggen, moeten ze verlegd worden voordat de aannemer aan het werk gaat of worden de kabels en leidingen aangepast als de aannemer aan het werk gaat met de A9? En past dit binnen de planning van de aannemer? Hierover zijn we in gesprek met beheerders van kabels leidingen, zoals GasUnie en Tennet, Liander, KPN en Waternet voor drinkwater, maar ook met de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel en het wegendistrict die de vergunningen voor verleggingen moet afgeven’, vertelt Jawalapersad.

 

Voor het verleggen van de kabels en leidingen hoeven we nauwelijks extra bomen te kappen.
Jawalapersad: ‘Er worden onder andere diepe gestuurde boringen gemaakt, onder de A9 door. Wij streven ernaar dat omwonenden en bedrijven hiervan nauwelijks tot geen overlast ervaren.’