Waar werken we aan: overkapping oude dorp

Om de verdiepte ligging te kunnen bouwen, leggen we aan de zuidkant van de A9 tijdelijk extra rijstroken aan (by pass). Zo kunnen we de weg verdiept aanleggen en verbreden terwijl het verkeer tijdens de bouw door kan rijden.

De huidige viaducten Amsterdamseweg en het Kazernepad moeten verwijderd worden om de extra rijstroken te kunnen aanleggen. Voordat aannemer VeenIX dat doet, bouwen ze twee tijdelijke bruggen.

Voorbeeld tijdelijke brug bij A9 Gaasperdammerweg

By pass (extra rijstroken)

De bypass langs het Oude Dorp komt dichterbij te liggen dan de huidige A9. Wel komt de by pass op dezelfde hoogte te liggen als de huidige A9. Er wordt extra stil asfalt gebruikt (dubbellaags ZOAB fijn) en tijdelijke geluidschermen geplaatst om de geluidhinder van de tijdelijke weg voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken.

Bouwterrein

Op de locatie van het gesloopte pand aan de Burgemeester Colijnweg 2, wordt een bouwterrein ingericht.