Waar werken we aan: overkapping oude dorp

Om de verdiepte ligging te kunnen bouwen, leggen we aan de zuidkant van de A9 tijdelijk extra rijstroken aan (by pass). Het verkeer schuift tijdelijk op naar het zuiden zodat de noordelijke rijbaan vrij is van verkeer. Zo kunnen we de verdiepte ligging bouwen terwijl het verkeer tijdens de bouw door kan blijven rijden.

De onderdoorgangen van de twee bestaande viaducten bij het Kazernepad en de Amsterdamseweg zijn te smal voor de extra rijstroken (bypass). Daarom moeten beide viaducten gesloopt worden. De zuidelijke delen van de viaducten zijn in de zomer van 2021 verwijderd. Om de verbinding tussen noord en zuid Amstelveen te behouden tijdens de bouw, heeft aannemer VeenIX op deze locaties twee tijdelijke bruggen gebouwd. De noordelijke delen van de viaducten worden verwijderd als het verkeer over de bypass rijdt. Zo ondervindt het verkeer geen hinder van de sloop.

Tijdelijke brug bij Kazernepad

Tijdelijke brug bij Kazernepad

Bypass (extra rijstroken)

De bypass komt zuidelijker te liggen dan de huidige A9, op dezelfde hoogte als de huidige A9. Er wordt extra stil asfalt gebruikt (dubbellaags ZOAB fijn) en er worden tijdelijke geluidschermen geplaatst om de geluidhinder van de tijdelijke weg voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken.