10.000 ton asfalt in 1 weekend voor bypass Amstelveen

Tijdens de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 moet het verkeer zoveel mogelijk door blijven rijden. We leggen daarom tijdelijk extra rijstroken aan ten zuiden van de huidige A9. Verkeer richting knooppunt Holendrecht rijdt vanaf maandag 20 februari over de bypass. Matthijs Streng, werkvoorbereider bij aannemer VeenIX, vertelt hoe de bypass wordt aangelegd.

Al veel gedaan

Voor de aanleg van de bypass is al veel werk verricht, weet Matthijs. ‘We hadden weinig ruimte om de bypass aan te leggen door de hoogteverschillen. We moesten daarom eerst damwanden aanbrengen en de bestaande grond weggraven of juist aanvullen. Daarna legden we kolken en leidingen aan die het regenwater kunnen afvoeren en legden we een laag zand aan waarop het asfalt komt.’

Voor de bypass zijn ook tijdelijke bruggen nodig, die zijn inmiddels al geplaatst. Een van die bruggen is de grootste hulpbrug van Nederland, bij de Keizer Karelweg.

Strakke planning

Toch moet er ook nog veel gebeuren. Veel van die werkzaamheden worden uitgevoerd in het weekend van 17 tot 20 februari. De A9 gaat dan voor verkeer richting Utrecht / Almere een weekend dicht. ‘We maken dan op vijf locaties de aansluiting tussen de bestaande weg, op- en afritten en de bypass. Daarvoor hebben we een strakke planning want er moet ontzettend veel gebeuren’, vertelt Matthijs.

‘We moeten in dit weekend nog 10.000 ton asfalt leggen. Daarvoor moeten we eerst nog asfalt verwijderen op de bestaande rijbanen. Verder moeten we geleiderail verwijderen, 5 portalen verwijderen, een nieuw rioolstelsel maken, 8 kilometer aan barriers plaatsen, 3 kilometer geleiderail plaatsen, lussen voor het meten van de snelheid van het verkeer in het wegdek slijpen en 4 lagen nieuw asfalt aanbrengen.’

400 mensen tegelijk aan het werk

Al die werkzaamheden moeten strak gecoördineerd worden. ‘In augustus zijn we al begonnen met de voorbereidingen’, weet Matthijs. ‘Dat is ook nodig omdat we wel op 5 plekken tegelijk asfalteren  en er veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.’

Er zijn in het weekend wel 300 tot 400 mensen aan het werk van verschillende onderaannemers. Daarom is er een overall coördinator aanwezig die bijhoudt of alles nog volgens planning loopt. Matthijs: ‘Als het frezen op de ene plek wat langer duurt, moeten we misschien ergens anders beginnen met asfalteren, om de planning toch te halen. De deadline verschuift namelijk niet. Alles moet op maandagochtend klaar zijn.’

Middeneiland

Vanaf 20 februari rijdt het verkeer richting knooppunt Holendrecht over de bypass. Verkeer richting knooppunt Badhoevedorp rijdt nog op de oude rijstroken. Dat betekent dat er tussen de twee richtingen een ‘middeneiland’ ontstaat. Totdat het verkeer richting Badhoevedorp ook op de bypass rijdt, vanaf 27 maart is dat het geval. ‘Door het ontstaan van het middeneiland hebben we ruimte om ook de rijstroken richting knooppunt Badhoevedorp aan te laten sluiten. We maken tijdens de weekendafsluiting vanaf 17 februari ook een in- en uitvoegstrook voor werkverkeer, zodat zij het middeneiland kunnen bereiken, legt Matthijs uit.

Andere werkzaamheden

Om de afsluiting van de A9 zo goed mogelijk te benutten, zijn er ook nog andere werkzaamheden. Zo worden op verschillende plekken damwanden geplaatst en sloopwerkzaamheden uitgevoerd.

Werksfeer tijdens weekend

Matthijs heeft veel zin in het weekend vol werkzaamheden. ‘Normaal is de werksfeer al goed, maar tijdens zo’n weekend voel je dat nog wat extra. Iedereen wil ervoor zorgen dat het werk op tijd af is. Daarvoor moet je ook echt goed samenwerken met iedereen. Iedereen gaat volle bak om een goed resultaat neer te zetten.’