4 – 6 november weekendwerkzaamheden voor verlengen afrit Kromwijkdreef

Sinds de zomer sluiten Rijkswaterstaat en bouwcombinatie IXAS dagelijks na de ochtendspits de parallelbaan af voor het snelwegverkeer. We gebruiken de parallelbaan dan voor de bouw van de tunnel. Voor de veiligheid van de weggebruiker wordt bij het afsluiten van de parallelbaan ook de afrit S113 Kromwijkdreef gesloten. Dit geeft overlast voor de omwonenden die deze afrit gebruiken.

Rijkswaterstaat en IXAS passen in het weekend van 4 – 6 november de afrit aan zodat deze op een veilige manier open kan blijven als de parallelbaan wordt afgesloten. Dit is ook van belang als we in november de volgende afrit, de S112 Gooiseweg, vanwege werkzaamheden afsluiten. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd.

 

Omdat we voor de werkzaamheden rijstroken op de A9 moeten afsluiten, vinden de werkzaamheden in het weekend plaats. Dan is er minder verkeer op de weg. Met dit bouwbericht informeren we u over de werkzaamheden en de hinder die zij mogelijk met zich meebrengen.

Verlengen afrit S113 Kromwijkdreef

Tussen vrijdag 4 november 12.00 uur en maandag 7 november 05.00 uur verlengen we de afrit naar de S113 Kromwijkdreef met ongeveer 500 meter (zie afbeelding hierboven). Over de hele lengte brengen we langs de bestaande weg een extra rijstrook aan. Hiervoor frezen we het bestaande asfalt en halen we bestaande markeringen weg, vervolgens brengen we nieuw asfalt aan. Tot slot richten we de weg in met nieuwe belijning, bebording en betonnen barriers.

Avond- en nachtwerkzaamheden

Omdat we alle werkzaamheden in één weekend moeten uitvoeren, werken we ook in de avond en in de nacht. Mogelijk heeft u last van het geluid van de werkzaamheden en van de verlichting op het werkterrein.

Parallelbaan en S113 afgesloten

Gedurende dit weekend zijn de parallelbaan en de afrit S113 Kromwijkdreef afgesloten. U kunt gebruik maken van de hoofdrijbaan A9 en de afrit S112 Gooieweg.

Zaterdag 5 november heien

Op zaterdag 5 november en zaterdag 26 november voeren Rijkswaterstaat en IXAS heiwerkzaamheden uit voor de tunnel tussen het Geerdinkhofpad en de Gaasp. Het gaat om palen die direct naast de snelweg moeten komen. Die kunnen alleen geheid worden als er op de snelweg een rijstrook dicht is. Op deze zaterdagen is dat het geval. Als de werkzaamheden op deze twee zaterdagen niet af komen, heien we mogelijk ook op zaterdag 10 december. De heiwerkzaamheden zijn van 8.00 – 18.00 uur.

 

Bouwbericht – verlenging S113 Kromwijkdreef (PDF)