Bouwen op een bestaande weg: waar laat je de auto’s?

Tienduizenden auto’s rijden dagelijks over de A9 Gaasperdammerweg. En we verwachten dat het de komende jaren alleen maar drukker wordt op de weg. Daarom verbreden we de A9. Om geluidoverlast te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren, leggen we 3 km van de weg in een landtunnel aan. Met op het dak een park dat twee keer zo groot is als het Vondelpark. Bert Jan Zandhuis, verkeersmanager bij Rijkswaterstaat: ‘Om zo´n gigantisch project te realiseren, is ruimte nodig op de plek waar nu ook auto’s rijden. Daarom moeten er soms wegen worden afgesloten. Dat gaat niet zomaar, daar komt meer bij kijken dan je denkt.’

Afweging per situatie

De aannemer bouwt op een manier die het verkeer zo weinig mogelijk hindert. Dit hebben we afgesproken en in een contract vastgelegd. Maar waar laat je de auto’s als je toch echt iets wilt bouwen? Bert Jan: ‘Belangrijk is de doorstroming van het verkeer en de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers. Als er ruimte op de weg nodig is om te kunnen bouwen, overleggen we hier met de aannemer over. We maken iedere keer de afweging: kiezen we voor een manier van werken waarbij verkeer door kan blijven rijden en de hinder beperkt blijft, maar wel lang duurt? Of gaan we voor een korte afsluiting – bijvoorbeeld een weekend – en daarmee hevige hinder? Hierbij kijken we ook altijd wat de overlast voor omwonenden is – en wat we kunnen doen om hen te ontzien.’

Voorbereiding en afstemming

De voorbereiding van een afsluiting begint al een jaar van tevoren. Er is overleg met onder andere de gemeente, de provincie, partijen uit het Arena-gebied, IKEA, AMC, bedrijvenverenigingen en de nood- en hulpdiensten. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat een groot evenement in de ArenA samenvalt met een afsluiting op de A9. Bert Jan: ‘Toch is dat afgelopen jaar gebeurd. Ajax speelde in de ArenA en wij hadden een afsluiting van de A9 gepland. Na zo’n wedstrijd rijden duizenden mensen weg richting de A1 en A2. Toen hebben we na afloop van de wedstrijd ondanks de afsluiting toch nog een rijstrook geopend voor verkeer richting de A1. Hierdoor was er zo goed als geen verkeershinder.’

Werkzaamheden binnenkort

Moeten we toch een weg afsluiten? Dan proberen we dit te doen als het rustig is op de weg, zoals in het weekend. En als dat toch niet mogelijk is, zorgen we er in ieder geval voor dat weggebruikers en omwonenden goed bekend zijn met de afsluiting en omleiding. En we treffen maatregelen om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Bert-Jan: ‘Welke werkzaamheden kunt u binnenkort verwachten? In november en december zijn er afsluitingen om de Gaasperdammertunnel te kunnen bouwen. Van zondag 13 november tot woensdag 21 december zijn er afsluitingen op de S112 Gooiseweg en de op- en afritten van en naar de A9 Gaasperdammerweg. Ook is het Nellesteinpad van maandag 14 november tot en met vrijdag 9 december voor voetgangers en fietsers dicht.

Lees ook