Aanpassing wegennet Amstelveen

Door de verbreding van de A9 van drie naar vier rijstroken krijgen de Keizer Karelweg en bijbehorende kruispunten straks meer auto’s tegelijkertijd te verwerken. Om de doorstroming en veiligheid te faciliteren, ondergaat de entree van de stad de komende jaren een gedaanteverwisseling.

Bij de afrit van de A9, uit de richting van Haarlem, zijn er nu twee mogelijkheden om af te slaan: rechtsaf in de richting van het Keizer Karelpark of met een lus in de richting van het Stadshart. Zomaar een vertrouwde situatie die over een aantal jaar tot het verleden behoort. Want als gevolg van de verdieping en verbreding van de A9 krijgt het verkeersknooppunt Keizer Karelweg – A9 een compleet nieuw gezicht. De toe- en afritten van en naar de snelweg gaan aansluiten op de Keizer Karelweg én op de Burgemeester Rijnderslaan en de Meander. De verkeersstromen uit vier verschillende richtingen passeren elkaar in de toekomst op een nieuwe overkapping bij het Stadshart. Een fiets- en voetgangersbrug maakt het nieuwe Amstelveense knooppunt compleet.

 

Als het in de stad niet goed doorstroomt, dan loopt het ook niet lekker op de toe- en afritten en op de snelweg zelf. Tijdens de werkzaamheden aan de A9 moeten de toerit en afrit van en naar Utrecht op de Keizer Karelweg een paar jaar dicht. Verkeer leiden we om via Amstelveen-Oost, bij de Burgemeester Boersweg. Om dat verkeer in goede banen te leiden, wordt de capaciteit van de lokale wegen in de komende paar jaar vergroot. Hiermee hopen we de overlast en de vertraging voor het verkeer tijdens de bouw van de A9 te verminderen, maar helemaal te voorkomen is het niet.

Voorbereidende werkzaamheden wegennet Amstelveen

In het kader van de verbreding van de A9 en de aanpassingen van het lokale wegennet zijn de eerste voorbereidende wegwerkzaamheden gepland:

  •  Laan van Langerhuize (circa maart – mei 2017): deze weg krijgt tussen de Beneluxbaan en KPMG 2×2 rijstroken. Richting de Burgemeester Boersweg komt een extra (derde) linksaf opstelstrook. De planning is iets aangepast ná publicatie in het magazine Amstelveen InZicht.
  • Oranjebaan-Groen van Prinstererlaan (circa tweede kwartaal 2018): de busstroken tussen de Burgemeester Boersweg en de Beneluxbaan worden omgebouwd tot extra rijstroken. Hierdoor krijgt de hele Oranjebaan 2×2 rijstroken. De planning is iets aangepast ná publicatie in het magazine Amstelveen InZicht.
  • Keizer Karelweg omstreeks zomer 2018: het kruispunt Keizer Karelweg-Groen van Prinstererlaan wordt omgebouwd naar een normale rotonde. Richting parkeergarage Stadsplein wordt vanuit noordelijke richting een extra linksafstrook aangebracht.

 

Lees ook het eerdere nieuwsbericht: Wegennet Amstelveen voorbereiden op verbreding A9