Wegennet Amstelveen voorbereiden op verbreding A9

Rijkswaterstaat, gemeente Amstelveen, Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland stelden een pakket aan maatregelen op over hoe het verkeer in Amstelveen zo goed mogelijk kan doorrijden tijdens de verbreding van de A9 (2020 tot 2024/2026). Zo worden verschillende busstroken opengesteld voor al het verkeer en krijgen sommige kruispunten extra opstelstroken.

Tijdens de verbreding en verdiepte aanleg van de Rijksweg gaat de oprit van de A9 bij de Keizer Karelweg richting Holendrecht ongeveer 4 jaar dicht. De afrit vanuit Holendrecht naar de Keizer Karelweg sluit ongeveer 2 jaar. Om het autoverkeer zo goed mogelijk richting de A9 en het Stadshart te laten rijden, zijn er 2 alternatieve omleidingsroutes aangewezen. Het verkeer tussen het Stadshart en de A9 van en naar Holendrecht maakt dan gebruik van de op- en afritten bij aansluiting Amstelveen-Oost (afrit 4) via de Burgemeester Boersweg. Overlast is onvermijdelijk, maar het is erg belangrijk dat weggebruikers, inwoners, ondernemers en bezoekers zo min mogelijk hinder hebben.

2 hoofdroutes

Het verkeer kan de gemeente in en uit via 2 hoofdroutes, parallel aan de A9. Eén via Amstelveen-Noord en een ander via Amstelveen-Zuid. De noordelijke route gaat over de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de Oranjebaan, de zuidelijke route over de Laan van Langerhuize en de Groenelaan. Voor al het verkeer wordt een tijdelijke brug aangelegd ten westen van het huidige viaduct in de Amsterdamseweg over de A9. Voor fietsers en voetgangers worden tijdelijke bruggen aangelegd bij het Kazernepad en het Bovenlandpad (alleen voor voetgangers) om de verbindingen te behouden.

Extra opstelstroken, aanpassen busstroken, aanpassen verkeerslichten

Het maatregelenpakket is divers. Zo worden op 8 kruisingen de verkeerslichten aangepast. 5 gemeentelijke en 3 provinciale verkeerregelinstallaties in Amstelveen-Oost krijgen een zogenoemd intelligent transportsysteem (ITS). Met dit systeem wordt de verkeersafwikkeling gemonitord en aangestuurd. Zo worden de regelingen beter afgestemd op het actuele verkeersaanbod en krijgen weggebruikers informatie over de te kiezen route. De gemeente installeert het systeem in 2017, zodat er ervaring mee kan worden opgedaan. Ook worden verschillende busstroken aangepast en krijgen sommige kruispunten extra opstelstroken.

 

Rijkswaterstaat en de gemeente Amstelveen streven ernaar om de plannen uit te voeren in 2017-2018, voordat de ombouw van de Amstelveenlijn en de vernieuwing van de Amstelbrug bij Ouderkerk a/d Amstel in de N522 van start gaan.

Lees ook