Adviseur civiele techniek Marco Vos: ‘Dit is geen standaardproject, hier doe je er geen 10 van in je leven’

Er komt heel wat kijken bij de verbreding en verdiepte aanleg  van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Aan dit project werken diverse mensen in verschillende rollen. Graag stellen we deze mensen aan u voor: ditmaal  Marco Vos, adviseur civiele techniek bij Rijkswaterstaat. Hij vertelt over zijn werkzaamheden binnen het project en over wat hem drijft.

Eisen, risico’s, aandachtspunten; onderwerpen waar Marco in de beginfase van het project volop in gesprek over was met aannemer VeenIX, die de snelweg aanlegt en onderhoudt. Vanaf de start van de bouw controleert hij of VeenIX aan alle gestelde eisen voldoet. ‘‘Ik bewaak dat we minimaal de kwaliteit krijgen die we hebben besteld. Dat is het belang van mijn werk.”

Schipholbrug

Nu het project in uitvoering is, heeft Marco zijn handen vol aan het toetsen van onder meer de keuringsplannen van VeenIX. In die plannen staat wat VeenIX buiten allemaal gaat meten, testen en rapporteren om de kwaliteit van het werk aan te tonen.

Als voorbeeld pakt Marco de verbreding van de Schipholbrug erbij. “Rijkswaterstaat heeft in het contract met VeenIX opgenomen welke kwaliteit we minimaal eisen. Wij moeten borgen dat dat uiteindelijk buiten ook gerealiseerd wordt. Wij hebben bijvoorbeeld gesteld dat de fundering van de Schipholbrug honderd jaar mee moet gaan. VeenIX moet ons aantonen dat materialen en werkwijzen hieraan voldoen. Zijn de juiste funderingspalen gebruikt? Hebben ze de juiste diameter, lengte etc. zodat ze honderd jaar mee kunnen. Zijn ze op de juiste diepte en onder de juiste hoek aangebracht? Daarop, en op nog veel meer controleren we.”

De omgeving raken

Vanuit team Techniek is Marco ook de linking pin naar het team Omgevingsmanagement. “In de bouw heb je altijd te maken met je omgeving,” zegt hij. “Je moet in de gaten houden of en hoe je die omgeving raakt en of er eventueel kans op schade is. Ik kijk vanuit techniek mee welke bouwactiviteiten gevolgen kunnen hebben voor de omgeving. VeenIX berekent bij elk werk bijvoorbeeld tot welke afstand hun werkzaamheden kans op schade aan omliggende panden zouden kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld door hevige trillingen of het grondwaterpeil dat zakt. Op basis van die berekeningen plaatsen we trillingsmeters, deformatiemeters en peilbuizen. Trillingsmeters houden de trillingen bij de woningen nauwlettend in de gaten. Met een deformatiemeter, een boutje in de muur, kijken we of een gebouw verzakt. Met peilbuizen meten we de grondwaterstand. Zo monitoren we de werkzaamheden zodat de kans op schade zoveel mogelijk voorkomen wordt en we tijdig de werkzaamheden stil kunnen leggen als de kans op schade toeneemt.”

Over hoe we binnen het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht monitoren en eventuele schade beoordelen en vergoeden, ging het vorige interview in deze reeks.

Bewust geen specialist

Dat Marco de linking pin naar Omgevingsmanagement is, komt niet uit de lucht vallen. Dat heeft alles te maken met zijn brede ervaring en brede blik. “In de afgelopen 25 jaar heb ik ervoor gekozen om geen specialist te willen zijn. Ik ben ontwerper geweest, werkvoorbereider, projectcoördinator, projectleider en adviseur. Dat doe ik bewust. Ik vind het fijn om met allerlei facetten bezig te zijn. Als ik het maar naar mijn zin heb. Wat mij drijft, is ervoor zorgen dat we aan de voorkant goed nadenken en een goede structuur neerzetten. En dan vervolgens gas geven conform die structuur en samen dóén. Naast dat gewoon doen, ben ik wel iemand die blijft nadenken of het morgen slimmer kan dan vandaag. Ik geniet ervan om tot nieuwe inzichten te komen. Dat heb je in ons vak ook keihard nodig. Want zo’n groot project als dit, is geen standaardproject. Hier doe je er geen tien van in je leven. Je kunt wel zeggen, beton is beton en een brug is een brug, maar de locatie, de ondergrond, de mensen waarmee je werkt, zijn telkens anders. Dat vind ik de charme van aan dit soort projecten werken.”

Lees ook…

Dit is deel 4 van een reeks interviews met medewerkers van SAA-project A9 Badhoevedorp – Holendrecht. Eerder deelden we de verhalen van omgevingsmanager Lammert Postma, verkeersmanager Bert Jan Zandhuis en manager schade en monitoring Bianca Remie.