Afsluiting Nellesteinpad en opening Kelbergenpad

Het Nellesteinpad is afgesloten van maandag 28 juni tot vrijdagmiddag 30 juli. Het pad ligt voor een deel op het dak van de Gaasperdammertunnel en gaat met een tunneltje onder de oude A9 door. Vanaf eind juni slopen we dit tunneltje en sluiten het fietspad aan op de fietspaden die aan de noord- en de zuidkant van de tunnel liggen. Bekijk dit bouwbericht om helemaal op de hoogte te zijn. Met dit bouwbericht informeren we u over deze werkzaamheden en de hinder. Het nieuwe Kelbergenpad gaat op vrijdag 25 juni aan het eind van de middag open.

Sloop A9-tunneltje Nellesteinpad

Het Nellesteinpad gaat via een tunnel onder de oude A9 door. Vanaf 28 juni slopen we het betonnen deel van het tunneltje. Met een sloophamer breken we het beton af en voeren het af naar een depot bij de Gooiseweg. We verwijderen ook het tijdelijke deel van het tunneltje. Dit is opgebouwd met stalen golfplaten die met bouten zijn vastgezet. Het losmaken van deze bouten maakt veel herrie. De sloop van het tunneltje duurt ongeveer twee weken. Het tunneltje onder de Langbroekdreef blijft gewoon bestaan. 

Aansluiten op bestaande fietspaden 

Aan de noordkant vernieuwen we vanaf 28 juni de aansluiting van het bestaande fietspad op het nieuwe deel. We breken eerste een stuk van het bestaande fietspad af en bouwen de aansluiting opnieuw op. Aan de zuidkant leggen we het fietspad aan vanaf het tunneltje onder de Langbroekdreef tot over het tunneldak naar het bestaande fietspad. Hiervoor maken we met zand en een puinlaag de funderingen. Tot slot brengen we asfalt aan, werken de bermen netjes af en verwijderen de tijdelijke bypass. De gemeente Amsterdam plaatst verlichting. Op vrijdag 30 juli gaat het nieuwe fiets- en voetpad aan het eind van de middag open. 

Afsluiting en omleiding Nellesteinpad 

Het Nellesteinpad is van maandag 28 juni 07:00 uur tot vrijdag 30 juli 17:00 uur afgesloten. Tijdens de afsluiting kunnen fietsers gebruik maken van het nieuwe Kelbergenpad dat op vrijdag 25 juni wordt geopend. Op afbeelding 1 staat de omleidingsroute aangegeven. 

Werktijden en hinder 

De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur. Het slopen van de oude A9-tunnel zorgt voor veel geluid in de omgeving. Ook bij de overige werkzaamheden gebruiken we grote machines, ook deze zorgen voor geluid in de omgeving.