Afsluitingen op de Waterlandseweg ter hoogte van de A6 vanwege heiwerkzaamheden

Voor de verbreding van de A6 worden verschillende viaducten over de A6 verbreed en vernieuwd. Dit geldt ook voor het viaduct over de Waterlandseweg, de Waterlandsebrug. De komende periode gaat aannemerscombinatie Parkway6 hier heiwerkzaamheden uitvoeren. Voor de veiligheid van de wegwerker en de weggebruiker wordt tijdens het werk de Waterlandseweg ter hoogte van de A6 geheel of gedeeltelijk afgesloten.

Om de hinder voor het verkeer te beperken vinden de werkzaamheden en afsluitingen in de avond en nacht plaats.

Waterlandseweg in beide richtingen afgesloten

De Waterlandseweg is in het weekend van vrijdag 1 december 20.00 uur tot maandag 4 december 6.00 uur ter hoogte van het viaduct over de A6 in beide richtingen dicht. Tijdens dit weekend wordt het tussensteunpunt van het viaduct gebouwd.

 

Om van de ene naar de andere kant van de snelweg te komen (Stad naar Haven en andersom) kunnen automobilisten gebruikmaken van de A6. De op- en afritten Almere Stad (5) zijn bereikbaar en automobilisten kunnen keren bij afslag Almere Haven (4) of Almere Buiten-West (6).

Waterlandseweg in richting van Zeewolde afgesloten

De Waterlandseweg is vanuit Almere Stad richting Zeewolde, ter hoogte van het viaduct over de A6, afgesloten tussen 20.00 en 6.00 uur op woensdag 29, donderdag 30 november en vrijdag 1 december en van maandag 4 tot en met vrijdag 8 december. Om van Almere Stad richting Zeewolde te komen, kunnen automobilisten gebruikmaken van de A6. De op- en afritten Almere Stad (5) zijn bereikbaar en automobilisten kunnen keren bij afslag Almere Haven (4).

Waarom vinden de heiwerkzaamheden in de nacht plaats?

Met het plannen van werkzaamheden wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid, het beperken van verkeershinder en hinder voor de omgeving. Omdat er dicht langs de Waterlandseweg gewerkt wordt kan het voor de veiligheid van de wegwerker en de weggebruiker nodig zijn om de Waterlandseweg geheel of gedeeltelijk af te sluiten. Om de verkeershinder dan zoveel mogelijk te beperken, mag de weg alleen in de avond en nacht afgesloten worden. Hierdoor wordt er ook soms ’s nachts gewerkt. Ons streven is om zo veilig mogelijk te werken, met zo min mogelijk verkeers- en geluidshinder. Helaas is dit niet altijd mogelijk.