Weekend- en nachtafsluitingen Waterlandseweg in oktober

Voor de verbreding van de A6 moeten we bestaande viaducten verbreden. Dat geldt ook voor het viaduct over de Waterlandseweg, de Waterlandsebrug. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren sluiten we de Waterlandseweg ter hoogte van dit viaduct vier weekenden en 20 nachten af.

De op- en afritten zijn tijdens deze weekenden en nachten wel bereikbaar. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid via de A6. Houd rekening met circa 7 minuten extra reistijd.

 

De volgende weekenden en nachten is de Waterlandseweg ter hoogte van het viaduct Waterlandsebrug afgesloten.

Vrijdag 6 oktober 20.00 uur tot maandag 9 oktober 5.00 uur

Tijdens dit weekend gaan we 44 funderingspalen heien in de middenberm van de Waterlandseweg voor het nieuwe tussensteunpunt. Er wordt dag en nacht geheid om de weg maandagochtend weer op tijd open te kunnen stellen. Deze werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken.

Vrijdag 13 oktober 20.00 uur tot maandag 16 oktober 05.00 uur

Er worden damwanden ingetrild en grondwerkzaamheden verricht zodat er ruimte tussen de beide rijbanen ontstaat om het tussensteunpunt te kunnen bouwen. Ook deze werkzaamheden gaan dag en nacht door om zo snel mogelijk klaar te zijn. Deze werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken.

Vrijdag 27 oktober 20.00 uur tot maandag 30 oktober 05.00 uur en vrijdag 10 november 20.00 uur tot maandag 13 november 05.00 uur.

Deze weekenden wordt het nieuwe deel van het viaduct verder opgebouwd. De werkzaamheden hiervoor veroorzaken naar verwachting minimale geluidshinder.

Nachtelijke afsluiting: maandag 23 en dinsdag 24 oktober van 20.00 uur tot 6.00 uur

Deze twee nachten gaan we paalkoppen snellen. Dit betekent dat we de bovenste meter beton van de heipaal verwijderen. Dat is nodig om een verbinding te kunnen maken tussen de heipaal en het nieuw te maken tussensteunpunt. Deze werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. De data van de andere nachtafsluitingen zijn nog niet definitief. Wel is bekend dat de werkzaamheden tijdens de andere nachtafsluitingen naar verwachting minimale geluidshinder veroorzaken. Houd het online bezoekerscentrum in de gaten voor de actuele informatie, www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl.

Waarom wordt er gewerkt in de nacht?

Met het plannen van werkzaamheden wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid, het beperken van verkeershinder en hinder voor de omgeving. Veiligheid is voor ons van groot belang. In verband met de veiligheid voor onze medewerkers en weggebruikers is het nodig om tijdens de genoemde werkzaamheden de Waterlandseweg af te sluiten. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, doen we dit in de weekenden en nachten. Ons streven is om zo veilig mogelijk te werken, met minimale verkeers- en geluidshinder. Helaas is dit niet altijd mogelijk.