Aggregaten: niet ideaal voor de omgeving maar wel noodzakelijk

Aggregaten, ze zijn niet te missen op de bouwplaats. Zo ook niet op de bouwplaatsen van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht. Een aggregaat genereert elektriciteit en wordt gebruikt op locaties waar geen of te weinig vaste stroom voorhanden is. Denk aan evenementen of festivals en dus ook op bouwterreinen.

Op de bouwterreinen is stroom onder andere nodig om te kunnen werken in de bouwketen, voor de verlichting van de bouwplaats bij (nachtelijke) werkzaamheden en voor tijdelijke verkeersmaatregelen zoals verkeerslichten. In deze tijd van het jaar komt daar nog iets bij. ‘Door de vele regen worden regelmatig pompen ingezet om bouwterreinen, op- en afritten en andere wegen droog te houden. Deze pompen worden door aggregaten voorzien van stroom’, aldus Juanne Rours van het omgevingsteam van VeenIX.

Verplaatsen van aggregaten

Aggregaten worden regelmatig verplaatst.  Meestal omdat de werkzaamheden verschuiven. Machines, bouwkeetjes en pompen die het terrein droog moeten houden, schuiven dan mee. Voor de omgeving is deze onverwachte verplaatsing niet altijd prettig. Een aggregaat produceert immers een ronkend geluid dat sommige mensen als storend ervaren. Juanne: ‘Het komt regelmatig voor dat we een aggregaat, indien dat mogelijk is natuurlijk, op verzoek van een bewoner tientallen meters verplaatsen en dat we vervolgens een melding van een andere bewoner ontvangen. Door goede afstemming, komen we er meestal wel uit gelukkig.’

Komende periode meer aggregaten

‘Op dit moment zijn we bezig met de aanleg van een pijpleiding om water vanuit de Amstel naar de verdiepte ligging te pompen. De leidingbruggen over de Burgemeester Boersweg en de Beneluxbaan zijn hier onderdeel van. Om het water door de leidingen te laten lopen, worden pompen ingezet. Deze pompen werken op stroom, afkomstig van aggregaten. Op het moment dat er water door de leidingen gaat stromen, hebben we dus meer aggregaten nodig die zorgen dat het water door de leidingen gepompt wordt.’

Beperkte netstroom door capaciteitsgebrek

‘Idealiter gebruiken we in plaats van aggregaten netstroom. Daarvoor zijn een tijd geleden al aanvragen ingediend. Helaas is er op veel plekken in Nederland capaciteitsgebrek op het bestaande net. Zo ook in de omgeving van de A9BAHO. Ook is er bij de energiebedrijven, zoals in zoveel andere branches, een personeelstekort. Dit betekent dat we helaas nog geduld moeten hebben en tot die tijd gebruik blijven maken van aggregaten.