Alternatieve broedplaatsen voor de gierzwaluw rond Annakerk

Afgelopen week hebben we kasten opgehangen aan de Annakerk in Amstelveen als alternatieve broedplaats voor de gierzwaluw. ‘Met wat geluk ontstaat er rond de Annakerk een broedkolonie’, aldus Erik van Langen, ecoloog bij Rijkswaterstaat.

De gierzwaluw is ongeveer drie maanden per jaar in Nederland. Erik: ‘Afhankelijk van het weer zijn ze meestal eind april weer in het land, begin augustus zie je ze al niet meer. Daarom worden ze ook wel de ‘100-dagen vogel’ genoemd’.

Amstelveense gierzwaluwen

‘Gierzwaluwen broeden normaal gesproken onder de daken van huizen. Een groep Amstelveense gierzwaluwen broedt elk jaar in een aantal huizen die dicht op de werkzaamheden van de A9 staan. Deze werkzaamheden kunnen voor de gierzwaluwen verstorend zijn. De komende jaren zal veel onrust heersen voor de beestjes en de kans bestaat dat de huidige broedplekken onder de dakpannen straks door de vogels worden gemeden. De kasten voor de gierzwaluwen hebben we aan de zij- en achterkant van de Annakerk opgehangen’, vertelt Erik.

De kasten voor de gierzwaluw

In overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is besloten voldoende alternatieven voor de gierzwaluwen aan te bieden, om daarmee mogelijk verlies aan broedplaatsen (door verstoring, de huizen zelf blijven staan) voor te zijn. Terugkerende gierzwaluwen hebben nu dus meer keuze.

Gierzwaluw vs. vleermuis

‘Vlakbij het gemeentekantoor van de gemeente Amstelveen zijn afgelopen maand twee vleermuistorens (ECOlumns) geplaatst. Die torens zijn ook geschikt voor gierzwaluwen. We zullen zien of de beestjes elkaar verdragen. Het kan sowieso nog wel even duren denk ik voordat de dieren deze plekken kennen en accepteren’, aldus Erik.

Naast de gierzwaluwkasten zijn de afgelopen maanden ook vleermuiskasten opgehangen aan de Annakerk, in de kerktoren en aan woningen en twee eekhoornkasten geplaatst in het Amsterdamse Bos.