Maart tot oktober 2020: VEENIX doet onderzoek naar draagvermogen grond

Vanaf maart tot en met oktober 2020 voert VEENIX sonderingen uit langs en op de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Bij sonderingen wordt onder meer het draagvermogen van de ondergrond gemeten; dus hoeveel gewicht de grond kan hebben.

Sonderingen worden onder andere gedaan om te bepalen in welke mate de grond moet inklinken, dus hoeveel zand (voorbelasting) VEENIX op bepaalde locaties moet aanbrengen, zodat de grond voldoende inklinkt en stevig genoeg wordt om de extra rijstroken ‘te dragen’. Daarnaast wordt op basis van deze informatie bepaald hoe lang de funderingspalen moeten worden voor de viaducten, bruggen en geluidsschermen.

Sonderen

Bij het sonderen wordt een stalen buis in de grond gedrukt met een constante snelheid van 20 mm per seconde. Aan de onderkant van de buis zit een kegelvormige metalen punt. Tijdens het indrukken van de buis in de grond, wordt de weerstand die de punt ondervindt gemeten. Dit wordt vertaald in een grafiek. Deze informatie is bruikbaar voor het opstellen van een funderingsadvies.

Materieel

Voor het uitvoeren van sonderingen worden grote en kleine machines gebuikt. Bij de kruising met de Bullewijk, de Amstel en de Ringvaart wordt er op het water vanaf een schip of ponton gesondeerd.

Dag- en nachtwerkzaamheden

Het sonderen wordt zowel overdag als in de nacht uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de locatie van de sonderingen. Wanneer de werkzaamheden op de A9 plaatsvinden, moet er normaliter een rijstrook afgesloten worden om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Nu het zo rustig is op de A9, kunnen er ook na de ochtendspits rijstroken worden afgesloten. Dit leidt tot minimale hinder voor het verkeer. Het uitvoeren van sonderingen levert minimale geluidshinder op.