Alternatieve huisvesting voor 100 vleermuizen langs A9

Erik van Langen is ecoloog bij Rijkswaterstaat, onder andere voor het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht. ‘Ik adviseer over de effecten van (bouw)projecten op de natuur, vooral op beschermde diersoorten. Als Rijkswaterstaat zijn wij verplicht om maatregelen te bedenken om schade aan de natuur te beperken (mitigatie), en als dat niet lukt, eventueel  nieuwe natuur te maken (compensatie)’.

 

‘De afgelopen tijd ben ik druk met de vleermuizen in de woningen aan de Middeldorpstraat, Smedemanplein en Smedemanstraat  in het Oude Dorp. Eind 2019 wordt een aantal woningen op deze locatie gesloopt voor de uitbreiding en verdieping van de A9.

Kraamkolonie

In 2015, nog voor het Tracébesluit, is door Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen in de woningen. Destijds bleek dat er veel dwergvleermuizen in groepen uitvlogen. Erik: ‘Dat wijst erop dat er kolonies wonen in de spouwmuren van de te slopen woningen. Uiteindelijk bleken er 100 vrouwtjes te zitten met hun jongen, samen een zogenaamde kraamkolonie’. Omdat dwergvleermuizen beschermd zijn moet er alternatieve huisvesting voor deze dieren gevonden worden.

Ontheffing

De resultaten van het onderzoek in 2015 zijn inmiddels verouderd. ‘In twee jaar tijd kan er veel gebeuren met de populatie vleermuizen in het gebied. Daarom zijn we onlangs met een nieuw onderzoek gestart’. Voordat de woningen gesloopt mogen worden, moet er een ontheffing afgegeven worden door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). In de ontheffing staat  onder welke voorwaarden er gesloopt mag worden en welke schade beperkende maatregelen er genomen moeten worden. De ontheffing is alleen nodig als opnieuw aangetoond wordt dat er inderdaad nog vleermuizen in de woningen zitten. ‘Vooruitlopend hierop hebben we reeds zes grote kraamkasten opgehangen aan gevels van woningen in de buurt zodat de vleermuizen alvast aan hun mogelijke nieuwe woning kunnen wennen. We hopen natuurlijk dat ze uiteindelijk hun intrek nemen in deze kasten als de woningen gesloopt zijn. In een kraamkast is ruimte voor zo’n 30 tot 40 vleermuizen’, aldus Erik.

 

In mei en juli is de kraamtijd van vleermuizen. Het slopen van woningen mag vanaf het najaar. Het slopen van de woningen in het Oude Dorp staat gepland in december.