Onbewoonbaar maken te slopen woningen Oude Dorp Amstelveen

Om ruimte te maken voor de verbreding van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9 BAHO), moeten bij het Oude Dorp in Amstelveen woningen gesloopt worden. Het gaat om de woningen aan de Middeldorpstraat 10 t/m 20, Smedemanplein 6, 7 en 8 en Smedemanstraat 2 en 4.

Vanaf 1 april 2020 staan deze woningen leeg. In een aantal van deze woningen leven dwergvleermuizen. Omdat dit een beschermde diersoort is, hebben we de afgelopen maanden alternatieve verblijfplaatsen in de buurt gerealiseerd in de vorm van 52 vleermuiskasten aan gevels van woningen en andere panden. Dit maakt onderdeel uit van de maatregelen die we nemen in het kader van de Flora en Faunawet-ontheffing die eind maart is gepubliceerd. De procedure voor deze ontheffing loopt nog. Daardoor zal de daadwerkelijke sloop na de zomer plaats vinden, als de kraamtijd van de vleermuizen voorbij is.

Onbewoonbaar maken

Om het kraken van deze woningen in de tussentijd te voorkomen, is vanaf 1 april gestart met het onbewoonbaar maken van de woningen. Ramen en deuren worden verwijderd, evenals keuken, sanitair, vloeren en trappen. Ook sluiten we de elektriciteit af en wordt asbestonderzoek gedaan. Om de te slopen woningen staan bouwhekken.