‘Attentie, attentie, dit is een test’, klinkt het vanuit de Verkeerscentrale door de Gaasperdammertunnel

Het aftellen naar het moment dat de Gaasperdammertunnel in stappen opengaat in 2020, is in gang gezet. In januari en februari doorliepen we twee belangrijke testprocedures. Technisch manager Joop van der Velden begeleidde de testen samen met collega’s en wegverkeersleiders die vanuit de Verkeerscentrale in Velsen de knoppen van de Gaasperdammertunnel bedienen.

De zogeheten Site Integration TestsTechniek (SIT-T) en de SIT- Tunnel Systeem (SIT-TS) zijn uitgevoerd. Beide testen toonden aan dat alle tunnel technische installaties en systemen in de drie kilometer lange tunnel werken en bediend kunnen worden vanuit de Verkeerscentrale. Bij de eerste test, SIT-T, lag de focus erop of alle installaties integraal functioneren. Bij de tweede test, SIT-TS, lag de focus op het integraal functioneren van de installaties volgens de ‘uniforme bedien protocollen’. De vraag was of de wegverkeersleiders ook de knoppen kunnen bedienen vanuit de Verkeerscentrale in Velsen en of de systemen onderling kunnen communiceren? Dat was het geval, vanuit de Verkeerscentrale klonk een stem door de omroepinstallatie in de tunnel bij het oefenen van een calamiteit: ‘Attentie attentie, dit is een test, wilt u uw voertuig verlaten…’.

Bij de verkeerscentrale in Velsen

Drie bedrijfsstanden
Joop legt uit: ‘De Gaasperdammertunnel kent drie bedrijfstoestanden: de tunnel in bedrijf, in onderhoud of in geval van calamiteit. Tijdens de testen zijn scenario’s doorlopen. Bijvoorbeeld, wat er moet gebeuren als een weggebruiker met pech op de vluchtstrook komt te staan, als een spookrijder de tunnel in rijdt of als er rookontwikkeling ontstaat. Als de tunnel in bedrijf is, dan brandt de verlichting op normaal niveau. Ontstaat er een calamiteit, dan schaalt het systeem op en gaat de verlichting omhoog, gaat de contourverlichting aan voor het aangeven van vluchtroutes, de ventilatoren gaan draaien en de omroepinstallatie gaat aan. Die overgang van bedrijfstoestand naar calamiteit vraagt om bepaalde handelingen die vanuit de verkeerscentrale moeten worden uitgevoerd.’

Formele aanvraag openstellingsvergunning
In de vijf tunnelbuizen hangen circa 250 camera’s die de wegverkeersleiders in de verkeerscentrale met een joystick kunnen bedienen. De camera’s zijn heel precies ingesteld en kunnen inzoomen op een bepaalde locatie. Als de melding ‘vluchtdeur open’ in werking gaat, dan gaat automatisch de camera aan die daar het dichtst bij staat en draait zodanig dat de vluchtdeur optimaal in beeld komt.

Joop: ‘Met het succesvol verlopen van deze testen hebben we aangetoond dat alles functioneert en de tunnel veilig open kan. De resultaten sturen we naar het bevoegd gezag: de Omgevingsdienst Noordzeekanaal. Daarmee kunnen we de formele aanvraag voor de openstellingsvergunning doen. Zij zullen vervolgens beoordelen of de tunnel aan de wettelijke eisen voldoet. De omgevingsdienst is de afgelopen jaren uiteraard al betrokken. Op basis van het ontwerp gaven zij de omgevingsvergunning af voor de bouw en beoordeelden tussentijdse testen.’

Uniek kunstwerk
Joop is blij dat de testen positief zijn uitgevoerd, maar benadrukt dat het nog geen gelopen race is. ‘De Gaasperdammertunnel is een complex kunstwerk. Dat komt door de lengte van 3 kilometer, de twee op- en afritten die in de tunnel liggen en een wisselbaan. Dat maakt deze tunnel uniek en ook een uitdaging voor de bediening van vijf tunnelbuizen. We verwachten dat medio mei de openstellingsvergunning binnenkomt, dan kunnen de noordelijke hoofdbuis en noordelijke parallelbuis (voor lokaal verkeer) open. Na de zomervakantie volgen de zuidelijke hoofdrijbaan en parallelbuis, en in oktober 2020 rijdt volgens de planning al het verkeer door de tunnel, een mooi vooruitzicht!’, aldus Joop.