Hoe en wat over het verwijderen van bomen in Amstelveen

Om ruimte te maken voor de extra rijstroken van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht (BAHO), bredere viaducten en bouwwegen moeten er ruim 5.000 bomen en struiken verwijderd worden langs de A9 in Amstelveen. Vanaf 6 januari start aannemer VEENIX met deze werkzaamheden tussen het knooppunt Badhoevedorp en de Amstel. Vanaf half maart worden de boomstronken gerooid en afgevoerd. Dit duurt ongeveer tot eind april 2020.

Wat is de noodzaak om de bomen in deze periode te verwijderen?

 • Half maart begint het broedseizoen van de vogels. Voor deze datum moeten de bomen verwijderd zijn.
 • Vanaf juni 2020 is ruimte nodig om de volgende werkzaamheden uit te voeren:
  • Verleggen van kabels en leidingen
  • Bouwen van een by-pass aan de zuidzijde van de huidige A9 ter hoogte van het Stadshart en om de A9 te kunnen verleggen zodat er ruimte ontstaat voor het realiseren van de verdiepte ligging
  • Slopen van gebouwen
  • Bouw tijdelijke bruggen over de A9 voor de kruisende verbindingen
  • Inmeten en realiseren bouwterreinen

Vleermuizen

In bepaalde bomen in Amstelveen hebben zich vleermuizen gevestigd. Voordat we deze bomen mogen verwijderen, brengen we alternatieve huisvesting voor de vleermuizen aan. Op dit moment zijn we druk bezig met het maken van de alternatieve huisvesting, in de vorm van vleermuiskasten. Ook nemen we een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat de routes die vleermuizen nemen in takt blijven. Daarvoor gaan we onder andere een vleermuisscherm bij het Kazernepad plaatsen om de vleermuizen te begeleiden. De vleermuis vindt de weg met behulp van zijn sonar (navigeren door middel van geluidgolven), de kruinen van bomen vormen zijn ‘weg’. Als er een gat van meer dan 15 meter ontstaat in een bomenrij, raakt een vleermuis zijn oriëntatie kwijt en kan hij ‘verdwalen’. Een scherm zorgt voor de weerkaatsing van hun sonar, in plaats van een boom, en zo kunnen de vleermuizen hun gewoonlijke route veilig afleggen.

Omdat voor een scherm nog een vergunning moet worden afgegeven betekent dit, dat circa 1.500 bomen langs het tracé op een later moment verwijderd gaan worden.

Herplant Amstelveen

Zowel Rijkswaterstaat als de gemeente Amstelveen heeft het beleid om elke boom die verwijderd wordt, te compenseren. Buiten de bebouwde kom voert Rijkswaterstaat dit uit. Binnen de bebouwde kom gaat de gemeente Amstelveen de beplanting aanbrengen namens Rijkswaterstaat. Het gaat onder meer om beplanting op de drie overkappingen, bij de Operabuurt en bij de woningen langs de Mr. F.A. van Hallweg, de Meander, de Parelvisserslaan en de Fideliolaan. Naar verwachting zal in 2024 gestart worden met de aanplant van nieuwe bomen en struiken. Het plan voor de herplant wordt opgesteld in overleg met bewoners van Amstelveen.

Hergebruik hout

Het vrijgekomen hout wordt optimaal hergebruikt:

41 % wordt gebruikt als zaag- of emballagehout, bijvoorbeeld voor meubels
36 % wordt verwerkt in plaatmaterialen voor de bouw
10 % wordt gebruikt voor papier en andere industriële toepassingen
13 % wordt gebruikt als brandhout en biomassa

Bewonersbrief

Lees ook de bouwbrief hierover, die verspreid is in de buurt (for English click here).