Bijpraten plannen A9BAHO in Ouderkerk aan de Amstel

Op maandag 28 en woensdag 30 oktober waren Rijkswaterstaat en opdrachtnemer VEENIX in Ouderkerk aan de Amstel aanwezig om bewoners bij te praten over de plannen voor de verbreding van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht.

Begin oktober is het contract met opdrachtnemer VEENIX getekend. Vanaf 2020 start VEENIX met de voorbereidende werkzaamheden. Tijdens de informatiemarkt werd uitleg gegeven over de inhoud van het project, planning van de uitvoering, het verwijderen van de bomen in de Ronde Hoep en de nieuwe beplantingsplannen en de maatregelen die genomen worden om de hinder tijdens de uitvoering zoveel als mogelijk te beperken.

Planning

Begin dit jaar is gestart met het verleggen van kabel en leidingen. Na de zomer van 2020 start opdrachtnemer VEENIX met het verwijderen van de bomen in de Ronde Hoep en het verleggen van de Polderweg. De volgende stap is het aanbrengen van heel veel zand op de plek waar de toekomstige (nieuwe) rijstroken komen te liggen. Elke maand wordt het zandpakket met een meter extra zand opgehoogd. Dit doet VEENIX om de grond voor te belasten zodat de grond inklinkt en steviger wordt. Dit inklinkproces duurt 3 jaar. Daarna kan de nieuwe zuidelijke rijbaan worden gerealiseerd.

 

Zodra daar het verkeer rijdt, wordt het hogere geluidsscherm aan de noordzijde van de A9 gebouwd. In 2026 is de verbreding klaar.

 

Maatregelen om overlast te beperken

VEENIX zet verschillende maatregelen in om de overlast voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken. Enkelen voorbeelden:

  • Palen voor de fundering van de nieuwe geluidsschermen en de drie viaducten in de A9 en de bruggen over de Amstel en de Bullewijk, worden geschroefd in plaats van geheid. Dit scheelt enorm in geluidsoverlast.
  • Bouwverkeer gebruikt tijdens het achteruitrijden geen hinderende piepjes maar is uitgerust met een ‘white noise’ techniek. Dit geluid is een stuk zachter en minder overheersend.
  • Voor de aan- en afvoer van (bouw)materialen, zoals zand en betonnen brugliggers maakt VEENIX gebruik van de A9. Alleen voor het verleggen van de (Verlengde) Polderweg wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke wegen.

 

Verwijderen en compenseren van bomen

Aan de zuidkant van de A9, in de Ronde Hoep, worden circa 10.000 bomen verwijderd. Samen met verschillende ‘groenorganisaties’ en de gemeente Ouder-Amstel is eerder bekeken of er meer gecompenseerd kan worden dan eerder opgenomen in de plannen. Dit heeft geresulteerd in een beplantingsplan waarbij het talud van de gehele A9 ter hoogte van de Ronde Hoep wordt beplant met 38.000 struiken en bomen.

 

Bekijk hier de toekomstige situatie van de A9 ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel.