Stadshart Amstelveen bereikbaar tijdens werk A9BAHO

De op -en afritten bij de Keizer Karelweg (aansluiting 5 Stadshart Amstelveen) blijven tijdens de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht (A9BAHO) open, zowel vanuit Amsterdam als Schiphol.

Voor de fundering van de verdiepte ligging worden palen geboord in plaats van geheid en dat levert aanzienlijk minder geluidsoverlast op. Dat waren de belangrijkste boodschappen aan de ruim 500 bezoekers tijdens de informatiebijeenkomsten over de A9BAHO afgelopen dinsdag en woensdag in de Schouwburg in Amstelveen.

plannen bekend gemaakt

Begin oktober heeft Rijkswaterstaat het contract getekend met aannemer VEENIX voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9BAHO. Dit betekende dat ook de plannen van de aannemer bekend gemaakt konden worden. Tijdens de informatiebijeenkomsten in de Schouwburg in Amstelveen waren medewerkers van RWS, VEENIX en de gemeente Amstelveen aanwezig om de ruim 500 bezoekers te vertellen wat hen de komende jaren te wachten staat.

Bereikbaarheid Amstelveen

In eerste instantie was Rijkswaterstaat ervan uitgegaan dat de op- en afritten 5, bij de Keizer Karelweg, voor een langere periode afgesloten zou moeten worden om de verdiepte ligging te kunnen bouwen. Door de gekozen bouwmethode van VEENIX is dit niet nodig. De op- en afritten  worden wel tijdelijk verlegd zodat aannemer VEENIX de betonnen bak voor de verdiepte ligging kan bouwen.

Ook de kruisende verbindingen tussen het noorden en zuiden van Amstelveen blijven open tijdens de bouw. Op 5 van de huidige 6 locaties kan het (fiets)verkeer de A9 kruisen. Het Bovenlandpad blijft tijdens de bouw alleen open voor voetgangers. Na de bouw kunnen voetgangers en fietsers gebruik maken van de overkapping.

Planning

Begin 2020 start VEENIX met het verwijderen van bomen. Deze werkzaamheden lopen door tot half maart. Daarna start het broedseizoen van de vogels en mag er niet meer gekapt worden. Na het verwijderen van de bomen vinden diverse onderzoeken plaats zoals archeologisch onderzoek en onderzoek naar kabels en leidingen. Ook wordt gestart met het inmeten van bouwterreinen. Vanaf juni 2020 start VEENIX met het slopen van panden in het Oude Dorp en het bouwen van tijdelijke bruggen over de A9. Klik hier voor de volledige planning.

Verdiepte ligging

In 2021 worden aan de zuidzijde van de A9, ter hoogte van het Stadshart, tijdelijk extra rijstroken gerealiseerd, een zogenaamde ‘bypass’. Deze bypass maakt het mogelijk om al het verkeer op de zuidzijde van de A9 te laten rijden. Zo kan VEENIX starten met de bouw van de noordzijde van de verdiepte ligging. Als de noordelijke bak klaar is, wordt het verkeer verplaatst naar de noordzijde, en gaat dan door de noordelijke bak rijden, zodat VEENIX de zuidelijk bak kan gaan bouwen. Bekijk hier hoe de bouw van de verdiepte ligging in z’n werk gaat. 

Beperken (geluids)hinder tijdens bouw

De werkzaamheden aan de A9BAHO zullen de komende jaren (geluids)hinder met zich mee brengen voor de omgeving en het verkeer. VEENIX heeft in haar plannen verschillende maatregelen opgenomen om deze (geluids)hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo worden bij het aanbrengen van de fundering van de verdiepte ligging de palen geboord. Deze methode geeft veel minder overlast dan het heien van palen. Ook wordt de grond waar de damwanden in komen voorgeboord. Dit zorgt eveneens voor veel minder overlast voor de omgeving. In de buurt van het Keizer Karel College en de Piet Hein school worden werkzaamheden die veel geluidsoverlast met zich meebrengen zoveel mogelijk buiten schooltijden uitgevoerd.