Start voorbereidende werkzaamheden Amstelveen voor verbreding A9BAHO 

Rijkswaterstaat start in 2020 met de werkzaamheden voor de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht (A9BAHO). Om de A9 te kunnen verbreden moet eerst ruimte gemaakt worden. Deze voorbereidende werkzaamheden beginnen na 1 januari 2020 met onder andere het verwijderen van bomen en struiken langs het tracé in de gemeente Amstelveen.

Zoveel mogelijk bomen behouden

Welke bomen exact verwijderd worden langs het tracé, staat in de plannen van de aannemer. Het gaat in Amstelveen om het verwijderen van maximaal 6.000 bomen voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9BAHO. Het betreft ca. 4.000 bomen binnen de bebouwde kom en ca. 2.000 bomen buiten de bebouwde kom. De gemeente Amstelveen en Rijkswaterstaat doen er alles aan om zoveel mogelijk bomen te behouden. Zo is de afspraak gemaakt tussen de gemeente Amstelveen en Rijkswaterstaat dat de A9 zoveel mogelijk naar het zuiden opschuift om een deel van het Meanderpark in Amstelveen te behouden.

Kapmelding

Voor het verwijderen van bomen binnen de bebouwde kom van de gemeente Amstelveen moet de aannemer een melding doen bij de gemeente. Voor het verwijderen van bomen buiten de bebouwde kom moet de aannemer een melding doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Amstelveen.

Compensatie bomen

Alle verwijderde bomen worden door Rijkswaterstaat gecompenseerd. De bomen buiten de bebouwde kom worden door de aannemer namens Rijkswaterstaat gecompenseerd. Hiervoor is al een beplantingsplan opgesteld. De bomen binnen de bebouwde kom worden door de gemeente Amstelveen namens Rijkswaterstaat gecompenseerd. Dit beplantingsplan wordt in overleg met de bewoners opgesteld.

Groen op overkappingen

Op de drie overkappingen ter hoogte van Amstelveen komt groen terug door de aanleg van parken. Zowel op de overkapping bij het Oude Dorp als het Bovenlandpad wordt een park ingericht, bij het Stadshart komt de Bomenbrug.

Informatiebijeenkomsten

Rijkswaterstaat en aannemer VEENIX organiseren twee informatiebijeenkomsten om de omgeving te informeren over de voorbereidende werkzaamheden en de uitvoering van het werk aan de A9BAHO. Ook de gemeente is aanwezig. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 26 november van 19.00 – 21.00 uur en op woensdag 27 november van 14.00 – 16.00 uur in de Schouwburg in Amstelveen.

 

Bekijk hier de toekomstige situatie